Stara zaveza
 

Razodevanje Božje ljubezni v zgodovini odrešenja

Svetloba in dobrota - Stvarjenje in padec

V prijateljstvu s človekom - Pot očakov

Tisti, ki rešuje - Izhod iz Egipta

Bogat v dobroti in zvestobi -
Razodetje na Sinaju

Spominjaj se - Pred deželo obljube

Nisem te pozabil - V deželi obljube

Moje usmiljenje prekipeva -
Doba pred izgnanstvom

Z večno ljubeznijo te ljubim -
Doba pred izgnanstvom

Med pravičnostjo in usmiljenjem -
Doba pred izgnanstvom

Tolažba v tuji deželi - Doba izgnansta

Z velikim usmiljenjem te zberem -
Doba izgnansta

Upanje za prihodnost - Doba po izgnanstvu

Njegovo usmiljenje ni prenehalo - 
Doba po izgnanstvu

Deni me kot pečat na svoje srce -
Visoka pesem

Hvalnice njemu, ki je dober -
Knjiga psalmov

Pota dobrote - Pričevanja o zgodovini

Ti ljubiš vse, kar je -
Modrost Božjega ljudstva

Blagor tem, ki se drže mojih potov -
Razodevanje modrosti

Nova zaveza

 

Zapisi o veseli novici - Evangelij v evangelijih

Zgodba o učlovečeni dobroti -
Skupni pogled evangelijev

Jezus - Sin človekov, ki rešuje človeka - Evangelij po Marku

Jezus - učitelj kraljestva dobrote -
Evangelij po Mateju

Jezus - učlovečeno Božje usmiljenje -
Evangelij po Luku

Jezus - prinašalec življenja -
Evangelij po Janezu

Prvi koraki oznanjevanja - Apostolska dela

Milost vam in mir od Boga -
Pisma apostola Pavla

Kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove -
Pisma apostola Pavla

Bog, bogat v usmiljenju -
Pisma apostola Pavla in druga pisma

Bog je ljubezen -
Pisma Zadnji spisi Nove zaveze

~ Na vrh strani ~

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Z velikim usmiljenjem te zberem - Doba izgnanstva

Prerok, imenovan tudi DRUGI IZAIJA, uporablja podobno kot preroka Ozej in Jeremija besedišče ljubezni, še posebej glede na prihodnost, na katero se nanašajo obljube.

Osrednji pojem pri njem je usmiljenje:

Jahve rešuje Izraela, ker je dragocen v njegovih očeh, in ga ljubi.

Temelj te ljubezni je le v njem samem, saj je Izrael grešil.

V 54. poglavju, v duhovni sorodnosti z Ozejem in Jeremijem, prerok sporoča obljubo, ki pomeni nov začetek prelomljene Jahvejeve zakonske zveze z izvoljenim ljudstvom:

 • »Da, kakor ženo, ki je zapuščena in v duši žalostna, te je GOSPOD poklical, kakor ženo iz mladosti, ki je zavržena, govori tvoj Bog. Za kratek čas sem te zapustil, a z velikim usmiljenjem te zberem.
 • V izbruhu gneva sem za hip zakril svoj  obraz pred teboj, a z večno ljubeznijo se te usmilim, govori GOSPOD, tvoj odkupitelj. /…/ Kajti gore se bodo premaknile in griči omajali, moja milost pa se ne bo odmaknila od tebe in moja zaveza miru se ne bo omajala, pravi tvoj usmiljeni GOSPOD« (Iz 54,6–8.10).

Ko Jahve v celoti 40. poglavja veličastno napoveduje rešitev iz izgnanstva, sebe predstavi kot ljubeči pastir svojega ljudstva:

 • »Kakor pastir pase svojo čredo, jo zbira s svojim laktom, jagnjeta nosi v svojem naročju, počasi vodi doječe« (Iz 40,11).

Isto ponovi v 49. poglavju:

 • »Ne bodo lačni in ne žejni, vročina in sonce jih ne bosta mučila, kajti vodil jih bo ta, ki je usmiljen z njimi, spremljal jih bo k vodnim vrelcem« (Iz 49,10).

Izaija bolj kot drugi preroki odpira odrešenjsko vizijo prihodnosti, in ta temelji na izkustvu odrešenja izvoljenega ljudstva v njegovi preteklosti:

 • »Ti pa, Izrael, moj služabnik, Jakob, ki sem ga izvolil, potomec Abrahama, mojega prijatelja, ki sem te vzel s koncev zemlje, te poklical iz njenih skrajnih kotov in ti rekel: 'Ti si moj služabnik, izvolil sem te in te nisem zavrgel.' Ne boj se, saj sem s teboj, nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti pomagal, podpiral te bom s svojo pravično desnico« (Iz 41,8–10).

Odrešenje se pri Izaiju zaradi Izraela razširja na vse narode:

 • »Obrnite se k meni, in rešite se, vsi konci zemlje, kajti jaz sem Bog in drugega ni. Sam pri sebi sem prisegel, iz mojih ust je prišla pravičnost, beseda, ki se ne bo vrnila: meni se bo upogibalo vsako koleno, prisegal vsak jezik« (Iz 45,22–23).

To Izaijevo prerokovanje povezuje sv. Pavel s Kristusom, ki ga v njegovem duhu imenuje »GOSPOD«, to je v novi zavezi razodeti Jahve:

 • »Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno bitij v nebesih, na zemlji in pod zemljo in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus GOSPOD,  v slavo Boga Očeta« (Flp 2,9–11).

Odrešenjsko širino sporočajo tudi spevi o Jahvejevem služabniku.

Bistvo odrešenja je v odpuščanju grehov, in odpuščanje grehov je sad zadoščevalnega trpljenja izbranega Božjega služabnika.

Božji služabnik je kakor utelešenje Božje ljubezni. Je krotak in blag:

 • »Ne bo vpil, ne bo povzdigoval in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil, zvesto bo delil pravico« (Iz 42,2–3).

Poklican je od Jahveja in podarjen človeštvu kot posrednik rešitve in žrtev zaveze:

 •  »GOSPODU je bilo po volji, da ga stre z bridkostjo: če da svoje življenje v daritev za greh, bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni,

GOSPODOVA volja bo uspevala po njegovi roki« (Iz 53,10).

Lik Jahvejevega služabnika nam vnaprej daje slutiti, ne le veličino stavka

»Bog je ljubezen« (1 Jn 4,16), ampak tudi središčno sporočilo evangelija po Janezu:

 • »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, ki vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16).
 • Izaija je prerok Božje usmiljene ljubezni, ki deluje v zgodovini že od samih začetkov Izraela in ki po Jahvejem služabniku odpira obzorja odrešenja v prihodnost, za ves človeški rod.

 

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 

 
 

  Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU