Evangelij po Mateju

 
 

Nova zaveza - Evangelij po Mateju

 

LETO SVETEGA PISMA

Zapisi o veseli novici - Evangelij v evangelijih

Zgodba o učlovečeni dobroti -
Skupni pogled evangelijev

Jezus - Sin človekov, ki rešuje človeka - Evangelij po Marku

Jezus - učitelj kraljestva dobrote -
Evangelij po Mateju

Jezus - učlovečeno Božje usmiljenje -
Evangelij po Luku

Jezus - prinašalec življenja -
Evangelij po Janezu

Prvi koraki oznanjevanja - Apostolska dela

Milost vam in mir od Boga -
Pisma apostola Pavla

Kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove -
Pisma apostola Pavla

Bog, bogat v usmiljenju -
Pisma apostola Pavla in druga pisma

Bog je ljubezen -
Pisma Zadnji spisi Nove zaveze

Stara zaveza

 

Razodevanje Božje ljubezni v zgodovini odrešenja

Svetloba in dobrota - Stvarjenje in padec

V prijateljstvu s človekom - Pot očakov

Tisti, ki rešuje - Izhod iz Egipta

Bogat v dobroti in zvestobi -
Razodetje na Sinaju

Spominjaj se - Pred deželo obljube

Nisem te pozabil - V deželi obljube

Moje usmiljenje prekipeva -
Doba pred izgnanstvom

Z večno ljubeznijo te ljubim -
Doba pred izgnanstvom

Med pravičnostjo in usmiljenjem -
Doba pred izgnanstvom

Tolažba v tuji deželi - Doba izgnansta

Z velikim usmiljenjem te zberem -
Doba izgnansta

Upanje za prihodnost - Doba po izgnanstvu

Njegovo usmiljenje ni prenehalo - 
Doba po izgnanstvu

Deni me kot pečat na svoje srce -
Visoka pesem

Hvalnice njemu, ki je dober -
Knjiga psalmov

Pota dobrote - Pričevanja o zgodovini

Ti ljubiš vse, kar je -
Modrost Božjega ljudstva

Blagor tem, ki se drže mojih potov -
Razodevanje modrosti

~ Na vrh strani ~

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Jezus – učitelj kraljestva dobrote
Evangelij po Mateju

Evangelij po Mateju je bil namenjen krščanskemu občestvu, ki je prihajalo iz judovstva.

To občestvo je seveda doživljalo vse posledice svoje vere v Vstalega: to so bili povečini preprosti verniki, ki so doživljali svojo izključenost iz judovskega občestva.

V središču evangelistove zavesti je vstali Gospod, predstavljen kot tisti, ki uči z avtoriteto Učitelja. On vodi v polnost postave in ustvarja novo izvoljeno ljudstvo, Cerkev. Evangelij po Mateju

Je novi Mojzes, na čigar obličju odseva večna Božja slava. V luči Božje ljubezni je Jezus v evangeliju po Mateju predstavljen tudi kot zdravnik, ki ozdravlja:

 • »Jezus je obhodil vsa mesta in vasi. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsako bolezen in vsako slabost« (Mt 9,35).

Ozdravlja pa kot trpeči Gospodov Služabnik, ki v Božji solidarnosti jemlje nase trpljenje drugih ljudi, Judov in poganov:

 • »Tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju: On je odvzel naše slabosti in odnesel naše bolezni« (Mt 8,17). Evangelij po Mateju

Evangelist Matej pri tem poudarja, da izvoljeni Služabnik jemlje nase ne le telesne, ampak tudi duhovne slabosti vseh, »da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju:

 • Glej, to je moj služabnik, ki sem ga izvolil, moj ljubljeni, nad katerim ima veselje moja duša.
 • Svojega duha bom položil nanj in narodom bo oznanil sodbo.
 • Ne bo se prepiral in ne vpil, nihče ne bo na ulicah slišal njegovega glasu.
 • Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil, dokler ne privede sodbe do zmage. In v njegovo ime bodo upali narodi‘« (Mt 12,17–21). Evangelij po Mateju

Jezus je resnično Učitelj. Ne kot tisti, ki v imenu predpisov judovske postave nalagajo vernikom težka in neznosna bremena na rame (Mt 23,4), ki jih ti ne morejo nositi. Evangelij po Mateju

Takole beremo:

 • »Ko je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja« (Mt 9,36). Evangelij po Mateju

V duhu Božje sočutne ljubezni odjemlje breme vsem, ki so obteženi z neštetimi dodanimi, človeškimi starozaveznimi predpisi in prepovedmi, in jih vabi, da sprejmejo njegov jarem, novi zakon osvobajajoče ljubezni.

Množicam kliče:

 • »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko« (Mt 11,28–30).Evangelij po Mateju

Drugače kakor tedanji judovski voditelji je Jezus iz evangelija po Mateju blizu malim, preprostim ljudem.

Takim ljudem se on, ki resnično je Gospod, razodeva v svoji Božji majhnosti, krotkosti in ponižnosti.

Na ponižni vzpetini ob Genezareškem jezeru, na tem novem Sinaju nove zaveze Božje ljubezni, Jezus z Božjo avtoriteto oznanja novemu občestvu temeljni nauk že navzočega nebeškega kraljestva, nauk, ki je hkrati neomajna obljuba.

S te gore, ki bo odslej gora blagrov, se iz Jezusovih ust skozi vse čase razlega najlepša, edinstvena melodija nebeškega kraljestva, nova pesem s čudovitim uvodnim refrenom:

 • »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
 • Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.
 • Blagor krotkim …
 • Blagor lačnim in žejnim pravičnosti …
 • Blagor usmiljenim …
 • Blagor čistim v srcu …
 • Blagor tistim, ki delajo za mir …
 • Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani …
 • Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali« (Mt 5,3–12). Evangelij po Mateju

To je nova pesem nove pravičnosti, ki nas v razodetju dobrote nebeškega Očeta vabi k posnemanju:

 • »Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih.
 • On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim …
 • Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče« (Mt 5,44–48).Evangelij po Mateju

Usmiljenje, ki ga človek doživlja s strani Boga, naj bo zanj merilo ravnanja v medsebojnih odnosih. V zgodbi o neusmiljenem služabniku govori kralj, ki je podoba Boga:

 • »Ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?« (Mt 18,32–33).

Božja dobrota je torej zavezujoč dar, in odgovor nanjo, ki naj se uresničuje v odnosu do sočloveka, bo odločal o izidu poslednje sodbe:

   

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 

 
 

  Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU