Stara zaveza
 

Razodevanje Božje ljubezni v zgodovini odrešenja

Svetloba in dobrota - Stvarjenje in padec

V prijateljstvu s človekom - Pot očakov

Tisti, ki rešuje - Izhod iz Egipta

Bogat v dobroti in zvestobi -
Razodetje na Sinaju

Spominjaj se - Pred deželo obljube

Nisem te pozabil - V deželi obljube

Moje usmiljenje prekipeva -
Doba pred izgnanstvom

Z večno ljubeznijo te ljubim -
Doba pred izgnanstvom

Med pravičnostjo in usmiljenjem -
Doba pred izgnanstvom

Tolažba v tuji deželi - Doba izgnansta

Z velikim usmiljenjem te zberem -
Doba izgnansta

Upanje za prihodnost - Doba po izgnanstvu

Njegovo usmiljenje ni prenehalo - 
Doba po izgnanstvu

Deni me kot pečat na svoje srce -
Visoka pesem

Hvalnice njemu, ki je dober -
Knjiga psalmov

Pota dobrote - Pričevanja o zgodovini

Ti ljubiš vse, kar je -
Modrost Božjega ljudstva

Blagor tem, ki se drže mojih potov -
Razodevanje modrosti

Nova zaveza

 

Zapisi o veseli novici - Evangelij v evangelijih

Zgodba o učlovečeni dobroti -
Skupni pogled evangelijev

Jezus - Sin človekov, ki rešuje človeka - Evangelij po Marku

Jezus - učitelj kraljestva dobrote -
Evangelij po Mateju

Jezus - učlovečeno Božje usmiljenje -
Evangelij po Luku

Jezus - prinašalec življenja -
Evangelij po Janezu

Prvi koraki oznanjevanja - Apostolska dela

Milost vam in mir od Boga -
Pisma apostola Pavla

Kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove -
Pisma apostola Pavla

Bog, bogat v usmiljenju -
Pisma apostola Pavla in druga pisma

Bog je ljubezen -
Pisma Zadnji spisi Nove zaveze

~ Na vrh strani ~

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Tolažba v tuji deželi - Doba izgnanstva

EZEKIEL, prerok iz dobe izgnanstva, govori mnogo manj kakor Ozej in Jeremija o Božji ljubezni, ki sta jo onadva opisovala z vso človeško toplino.

On je prerok Božjega veličastva in prav zato, zaradi nezveste ljudstva, tudi veliko govori o Božji jezi: izvoljeno ljudstvo je bilo popolnoma brez svojih zaslug deležno Jahvejeve naklonjenosti, a je postalo vlačuga zaradi sprejemanja malikov sosednjih narodov; zato mu grozi sodba (Ez 16).

Vendar se tudi pri preroku Ezekielu na posreden in prepričljiv način pokaže Jahvejeva ljubezen, zlasti v napovedi in opisu zavzetega in čutečega Pastirja, ki je Jahve sam:

 • »Da, tako govori Gospod Bog: Glejte, jaz sam bom poskrbel za svoje ovce in  jih bom poiskal. Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne.
 • Odpeljal jih bom izmed ljudstev, jih zbral iz dežel in pripeljal na njihovo zemljo.
 • Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel, na Izraelovih višinah bodo njihovi pašniki.
 • Tam bodo poležavale na lepem pašniku; imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah.
 • Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek, govori Gospod Bog.
 • Izgubljene bom poiskal, razgnane bom pripeljal nazaj, polomljene bom obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval.
 • Pasel jih bom, kakor je prav« (Ez 34,11–16).

Motiv rešilnega posega je pri Ezekielu bistveno Božja čast in svetost. Prihodnja rešitev Izraela prihaja izključno od hotenja in delovanja Jahveja.

On bo ponovno, v zunanjem in notranjem oziru, vzpostavil Izrael. Vse to pa dela zaradi svojega svetega imena:

 • »Tako govori Gospod Bog: Ne bom posegel zaradi vas, Izraelova hiša, temveč zaradi svojega svetega imena, ki ste ga oskrunili med narodi, kamor ste prišli. Svoje veliko ime, ki je bilo oskrunjeno pri narodih in ste ga oskrunili med njimi, bom posvetil« (Ez 36,22–23).

Vrnitev ljudstva v njegovo deželo in notranja prenova src bo v izključnem smislu Božje delo in zasluga, delo Jahvejeve vsemogočnosti:

 • »Vzamem vas izmed narodov, vas zberem iz vseh dežel in vas spet pripeljem v vašo deželo.
 • Pokropim vas s čisto vodo, da boste očiščeni. Vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim.
 • Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost.
 • Odstranim kamnito srce iz vašega mesa in vam dam meseno srce.
 • Svojega duha denem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali.
 • Prebivali boste v deželi, ki sem jo dal vašim očetom, in boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog.
 • Vseh vaših nečistosti vas bom rešil« (Ez 36,24–29).

Ezekiel, prerok Božjega veličastva in svetosti, z besedami sicer res ne govori veliko o Božji ljubezni, kaže pa na njeno čudovito rešilno delovanje in učinke, vse do spremenitve src!

Kar poudarja, je vsemogočnost in zastonjskost te ljubezni, in da vse to izhaja iz samega Božjega bistva.

 • Njegov opis Božje ljubezni je manj toplo človeški, je pa zato bolj poglobljeno prikazan v luči samega bistva Boga, njegove svetosti.

V Božjem bistvu pa njegove lastnosti sovpadajo, kar pomeni, da so v Bogu njegova moč, svetost in ljubezen eno in isto!

V tem smislu lahko rečemo, da je Ezekiel pokazal na skrivnost ljubezni v Božjih globinah in v njenih rešilnih učinkih v Božjem ljudstvu in v posameznikih.

 

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 

 
 

  Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU