Stara zaveza
 

Razodevanje Božje ljubezni v zgodovini odrešenja

Svetloba in dobrota - Stvarjenje in padec

V prijateljstvu s človekom - Pot očakov

Tisti, ki rešuje - Izhod iz Egipta

Bogat v dobroti in zvestobi -
Razodetje na Sinaju

Spominjaj se - Pred deželo obljube

Nisem te pozabil - V deželi obljube

Moje usmiljenje prekipeva -
Doba pred izgnanstvom

Z večno ljubeznijo te ljubim -
Doba pred izgnanstvom

Med pravičnostjo in usmiljenjem -
Doba pred izgnanstvom

Tolažba v tuji deželi - Doba izgnansta

Z velikim usmiljenjem te zberem -
Doba izgnansta

Upanje za prihodnost - Doba po izgnanstvu

Njegovo usmiljenje ni prenehalo - 
Doba po izgnanstvu

Deni me kot pečat na svoje srce -
Visoka pesem

Hvalnice njemu, ki je dober -
Knjiga psalmov

Pota dobrote - Pričevanja o zgodovini

Ti ljubiš vse, kar je -
Modrost Božjega ljudstva

Blagor tem, ki se drže mojih potov -
Razodevanje modrosti

Nova zaveza

 

Zapisi o veseli novici - Evangelij v evangelijih

Zgodba o učlovečeni dobroti -
Skupni pogled evangelijev

Jezus - Sin človekov, ki rešuje človeka - Evangelij po Marku

Jezus - učitelj kraljestva dobrote -
Evangelij po Mateju

Jezus - učlovečeno Božje usmiljenje -
Evangelij po Luku

Jezus - prinašalec življenja -
Evangelij po Janezu

Prvi koraki oznanjevanja - Apostolska dela

Milost vam in mir od Boga -
Pisma apostola Pavla

Kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove -
Pisma apostola Pavla

Bog, bogat v usmiljenju -
Pisma apostola Pavla in druga pisma

Bog je ljubezen -
Pisma Zadnji spisi Nove zaveze

~ Na vrh strani ~

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Bogat v dobroti in zvestobi Razodetje na Sinaju

Mojzes je bil kot Božji izbranec osebno povabljen na goro Sinaj v intimnost Božjega veličastva: »Mojzes je šel v sredo oblaka in stopil na goro. Štirideset dni in štirideset noči je ostal na gori. (2 Mz 24,18). V »sredino oblaka«: ali ni to morda predpodoba končne milostne potopitve človeka v intimnost pogovora z Bogom po Kristusu?

 • Ganljiv je prisrčen odnos, ki ga ima Bog do Mojzesa. Zares neverjetno: Jahve »je govoril z Mojzesom iz obličja v obličje, kakor govori človek s svojim prijateljem« (2 Mz 33,11).

In ko njegovo ljudstvo zagreši nezvestobo z malikovanjem zlatega teleta, mu na Mojzesovo prošnjo zaradi sklenjene zaveze odpušča krivdo, četudi bi zaslužilo, da ga uniči: Gospodu je bilo »žal zaradi hudega, o katerem je govoril, da bi ga storil svojemu ljudstvu« (2 Mz 32,14).

 • Mojzesa pritegne Gospodovo prijateljstvo. Čudovit je Mojzesov pogovor z Jahvejem: »Potem je Mojzes rekel: 'Pokaži mi, prosim, svoje veličastvo!' Rekel je: 'Storil bom, da pojde mimo tebe vsa moja dobrota in klical bom pred teboj ime GOSPOD. Izkazoval bom milost, komur hočem biti milostljiv, in usmilil se bom, kogar se hočem usmiliti.'

Nato je rekel: 'Mojega obličja ne moreš videti; kajti noben človek me ne more videti in ostati živ.'

 • Potem je GOSPOD rekel: »Glej, tu je mesto pri meni; stopi na skalo! Ko pojde moje veličastvo mimo, te bom postavil v razpoko v skali in te pokril z roko, dokler ne bom mimo. Ko bom potem odmaknil roko, me boš videl v hrbet, mojega obličja pa ne more videti nihče.« (2 Mz 33,18–23).

Jahve se Mojzesu razodene v lastnostih, ki jih ima samo on, ne pa poganski bogovi:

 • »In GOSPOD  je šel mimo njega in klical: 'GOSPOD, GOSPOD, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi, ki ohranja dobroto tisočem, odpušča krivdo, upornost in greh'« (2 Mz 34,6–7 sl.).
 • Seveda v svoji svetosti in pravičnosti kaznuje do četrtega kolena, vendar zato, da bi preprečil greh, ki se hoče ukoreniniti v srcih sinov, medtem ko sega njegovo usmiljenje do tisoč rodov!
 • Vidimo, kako je poudarjena Božja dobrota v njenih različnih vidikih. Kar je tu novo, je Gospodova milost, ki odpušča.

Lahko rečemo, da gornje razodetje predstavlja prastaro Izraelovo veroizpoved o ljubezni Jahveja do ljudstva, ki je vedno njegovo, četudi je grešno.

Pot skozi puščavo razkriva Boga kot tistega, ki vodi, varuje in brani svoje ljudstvo.

Trmastemu in nezvestemu ljudstvu Bog vedno znova naklanja darove in mu odpušča na Mojzesovo prošnjo.

In ko ga vendar hoče uničiti v svoji pravični jezi, mu  Jahve odpusti na nepozabno Mojzesovo prijateljsko prepričevanje:

 • »Mojzes je rekel GOSPODU: 'Toda Egipčani bodo to slišali, kajti s svojo močjo si to ljudstvo izpeljal iz njihove srede. Povedali bodo prebivalcem te dežele, kako so slišali, da si ti, GOSPOD, sredi tega ljudstva, da se ti, GOSPOD, prikazuješ iz oči v oči, da tvoj oblak stoji nad njimi in da hodiš pred njimi podnevi v oblačnem in ponoči v ognjenem stebru.
 • Če torej to ljudstvo usmrtiš do zadnjega moža, bodo narodi, ki so slišali govorice o tebi, rekli: ›Ker GOSPOD ni mogel pripeljati tega ljudstva v deželo, ki jim jo je s prisego obljubil, jih je poklal v puščavi.‹
 • Naj se torej zdaj izkaže, kako velika je tvoja moč, GOSPOD, kakor si govoril: ›GOSPOD je počasen v jezi in poln dobrote; odpušča krivdo in upornost, toda nikakor ne oprosti krivde, obiskuje krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na četrtih.‹
 • Odpusti, prosim, krivdo tega ljudstva po svoji veliki dobroti, kakor si prizanašal temu ljudstvu od Egipta do tod!' GOSPOD je rekel: 'Odpuščam po tvoji besedi.' « (4 Mz 14,13–20).

Mojzes se sklicuje na Jahvejevo moč, ki ni največja v tem, da ljudstvo uniči, ampak v tem, da ljudstvu odpusti krivdo

 • čeprav je tudi res, da neka mera kazni vendarle sledi: uporniki ne bodo videli obljubljene dežele.

  

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 
 

  Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU