Nova zaveza
 

LETO SVETEGA PISMA

Zapisi o veseli novici - Evangelij v evangelijih

Zgodba o učlovečeni dobroti -
Skupni pogled evangelijev

Jezus - Sin človekov, ki rešuje človeka - Evangelij po Marku

Jezus - učitelj kraljestva dobrote -
Evangelij po Mateju

Jezus - učlovečeno Božje usmiljenje -
Evangelij po Luku

Jezus - prinašalec življenja -
Evangelij po Janezu

Prvi koraki oznanjevanja - Apostolska dela

Milost vam in mir od Boga -
Pisma apostola Pavla

Kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove -
Pisma apostola Pavla

Bog, bogat v usmiljenju -
Pisma apostola Pavla in druga pisma

Bog je ljubezen -
Pisma Zadnji spisi Nove zaveze

Stara zaveza

 

Razodevanje Božje ljubezni v zgodovini odrešenja

Svetloba in dobrota - Stvarjenje in padec

V prijateljstvu s človekom - Pot očakov

Tisti, ki rešuje - Izhod iz Egipta

Bogat v dobroti in zvestobi -
Razodetje na Sinaju

Spominjaj se - Pred deželo obljube

Nisem te pozabil - V deželi obljube

Moje usmiljenje prekipeva -
Doba pred izgnanstvom

Z večno ljubeznijo te ljubim -
Doba pred izgnanstvom

Med pravičnostjo in usmiljenjem -
Doba pred izgnanstvom

Tolažba v tuji deželi - Doba izgnansta

Z velikim usmiljenjem te zberem -
Doba izgnansta

Upanje za prihodnost - Doba po izgnanstvu

Njegovo usmiljenje ni prenehalo - 
Doba po izgnanstvu

Deni me kot pečat na svoje srce -
Visoka pesem

Hvalnice njemu, ki je dober -
Knjiga psalmov

Pota dobrote - Pričevanja o zgodovini

Ti ljubiš vse, kar je -
Modrost Božjega ljudstva

Blagor tem, ki se drže mojih potov -
Razodevanje modrosti

~ Na vrh strani ~

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Milost vam in mir od Boga
Pisma apostola Pavla

Pisma apostola Pavla so prvi zapisi v Novi zavezi in so nastali med leti 51 do 67.

V njih Pavel oznanja Jezusa Kristusa, s posebnimi poudarki na posameznih okoliščinah krščanskih občestev. Pavlova pisma prežarja osebna izkušnja Božje ljubezni ob srečanju z vstalim Jezusom pred Damaskom, izkušnja, ki je popolnoma spremenila njegovo življenjsko pot.

V srečanju z vstalim Gospodom temelji njegovo apostolstvo in tudi njegov »evangelij«. V pismu Galačanom pričuje:

 • »Izjavljam vam torej, bratje: evangelij, ki sem ga oznanil, ni po človeku. Nikakor ga namreč nisem prejel in se ga naučil od človeka, temveč po razodetju Jezusa Kristusa« (Gal 1,11–12).

Pavel ne oznanja svojega, ampak »Božji evangelij«, ki je

 • »Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje« (Rim 1,16).

To je evangelij, ki ga Pavel po Božjem naročilu in usmiljenju oznanja posebej poganom.

Sporočilo o Božji ljubezni je v Pavlovih pismih bistveno povezano s Kristusom. Vera vanj pomeni verovati v Božjo ljubezen, in k veri so poklicani vsi narodi, ne le judovski.

Pomeni vrata v Božjo ljubezen, potopitev v krstno kopel pa njeno deleženje v daru Svetega Duha. Zato je duhovno življenje po svojem bistvu življenje iz Svetega Duha, duha Božje ljubezni, in to naj se razodeva v naših medsebojnih odnosih.

Prvo pričevanje o Božji ljubezni daje apostol Pavel skoraj redno z uvodnim pozdravom v svojih pismih, kako npr.

 • »Milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in od Gospoda Jezusa Kristusa« (2 Tes 1,2 itd.).

Taki in podobni stavki niso pobožna fraza, ampak odkrivajo duhovno ozadje Pavlovega pisanja.

Že v svojem 1. PISMU TESALONIČANOM, ki je bilo napisano leta 51. ali 52. po Kr., Pavel poudari izjemno Božjo ljubezen do vernikov.

Tako spomni Tesaloničane:

 • »Vemo namreč, od Boga ljubljeni bratje, da ste izvoljeni« (1 Tes 1,4).

Zato jih spodbuja k zaupanju:

 • »Kajti Bog nas ni namenil za jezo, ampak za to, da pridemo do rešitve po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je umrl za nas, da bi mi, pa naj bedimo ali spimo, živeli skupaj z njim. Zato tolažíte drug drugega in drug drugega izgrajujte, kakor to že delate« (1 Tes 5,9–10).

V naslednjem, 2. PISMU TESALONIČANOM, katerega (Pavlovo) avtorstvo in čas nastanka še nista pojasnjena, pa beremo zahvalo za vernike, ker so izvoljeni za odrešenje:

 • »Mi pa se moramo zmeraj zahvaljevati Bogu za vas, od Gospoda ljubljeni bratje, ker vas je Bog izvolil, da s posvečenjem Duha in z vero v resnico postanete prvina odrešenja.
 • V to vas je tudi poklical po našem evangeliju, da bi prišli do slave našega Gospoda Jezusa Kristusa« (2 Tes 2,13).

V pismu GALAČANOM Pavel zelo osebno pričuje, da smo odrešeni po milosti Božje ljubezni v Kristusu, in ne iz svojih del:

 • »Dejansko sem po postavi odmrl postavi, da bi živel Bogu.
 • Skupaj s Kristusom sem križan; ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni.
 • Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe.
 • Ne zametujem Božje milosti; kajti če je pravičnost po postavi, potem je Kristus umrl zaman« (Gal 3, 19–21).

V 1. PISMU KORINČANOM Pavel pričuje vernikom o Božji ljubezni do njih:

 • »Vedno se za vas zahvaljujem svojemu Bogu za Božjo milost, ki vam je bila dana v Kristusu Jezusu … Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom« (1 Kor 1,4.9).

V istem pismu v 13. poglavju zapoje svojo visoko pesem ljubezni, ki je v bistvu izzvana s podarjeno Božjo ljubeznijo:

 • »Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen« (v. 13).

Svoje pismo konča s pretresljivim opominom o usodnosti zavračanja Božje ljubezni:

 • »Ta pozdrav je napisan z mojo, Pavlovo roko.
 • Če kdo ne ljubi Gospoda, bodi preklet!
 • Maranata. Milost Gospoda Jezusa z vami.
 • Moja ljubezen je z vami vsemi v Kristusu Jezusu!« (1 Kor 16,21–23).
 • Zavrnitev Božje ljubezni je največja tragedija!

   

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 

 
 

  Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU