Stara zaveza
 

Razodevanje Božje ljubezni v zgodovini odrešenja

Svetloba in dobrota - Stvarjenje in padec

V prijateljstvu s človekom - Pot očakov

Tisti, ki rešuje - Izhod iz Egipta

Bogat v dobroti in zvestobi -
Razodetje na Sinaju

Spominjaj se - Pred deželo obljube

Nisem te pozabil - V deželi obljube

Moje usmiljenje prekipeva -
Doba pred izgnanstvom

Z večno ljubeznijo te ljubim -
Doba pred izgnanstvom

Med pravičnostjo in usmiljenjem -
Doba pred izgnanstvom

Tolažba v tuji deželi - Doba izgnansta

Z velikim usmiljenjem te zberem -
Doba izgnansta

Upanje za prihodnost - Doba po izgnanstvu

Njegovo usmiljenje ni prenehalo - 
Doba po izgnanstvu

Deni me kot pečat na svoje srce -
Visoka pesem

Hvalnice njemu, ki je dober -
Knjiga psalmov

Pota dobrote - Pričevanja o zgodovini

Ti ljubiš vse, kar je -
Modrost Božjega ljudstva

Blagor tem, ki se drže mojih potov -
Razodevanje modrosti

Nova zaveza

 

Zapisi o veseli novici - Evangelij v evangelijih

Zgodba o učlovečeni dobroti -
Skupni pogled evangelijev

Jezus - Sin človekov, ki rešuje človeka - Evangelij po Marku

Jezus - učitelj kraljestva dobrote -
Evangelij po Mateju

Jezus - učlovečeno Božje usmiljenje -
Evangelij po Luku

Jezus - prinašalec življenja -
Evangelij po Janezu

Prvi koraki oznanjevanja - Apostolska dela

Milost vam in mir od Boga -
Pisma apostola Pavla

Kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove -
Pisma apostola Pavla

Bog, bogat v usmiljenju -
Pisma apostola Pavla in druga pisma

Bog je ljubezen -
Pisma Zadnji spisi Nove zaveze

~ Na vrh strani ~

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Hvalnice njemu, ki je dober - Knjiga psalmov

Mnogo je psalmov, ki odsevajo Božjo ljubezen ter so hvalnica Bogu za njegovo dobroto, ali tudi zaupna prošnja za rešitev posameznika ali izvoljenega ljudstva. Tukaj lahko omenimo le nekaj značilnih izrazov, podob ali misli, ki so še posebej povezane z Božjo ljubeznijo.

Najprej je treba omeniti Božjo zvestobo njegovi zavezi, dobroti in zvestobi, kot npr.:

 • »Vse GOSPODOVE steze so dobrota in zvestoba za tiste, ki ohranjajo njegovo zavezo in njegova pričevanja« (Ps 25,10).

Božja dobrota in zvestoba, zagotovljena v zavezi, je ena izmed glavnih tem knjige psalmov, bodisi da gre pri tem za zvestobo Boga do ljudstva ali do posameznika, bodisi da gre za Božji odgovor na zvestobo ljudstva ali posameznika.

Zaveza je osrednjega pomena tudi, ko je govor o usmiljenju, saj prav usmiljenje spričuje, da je odnos Boga do njegovega ljudstva v zadnji globini odnos milosti.

Prav ta zavest, da je vse milost, se je v Izraelu v njegovih ponavljajočih se nezvestobah kopičila skozi stoletja. Ta vera v zvestobo zavezi je zelo živa zlasti v stavkih, ki izražajo navzočnost Božje dobrote, kot npr.:

 • »Zakaj GOSPODOVA beseda je prava, vse njegovo delo je v zvestobi; ljubi pravičnost in pravico, zemlja je polna GOSPODOVE dobrote« (Ps 33,4–5), ali:
 • »GOSPOD je pravičen na vseh svojih poteh, dobrotljiv v vseh svojih delih« (Ps 145,17).

Izraz “milost” je prav tako zelo pogost, njegov pomen pa je navadno izražen v stavku:

 • »Izkaži mi milost, GOSPOD« (npr. Ps 6,3).

Besede, da je Bog dober, so tako rekoč stalnica knjige psalmov, kakor tudi Božja dobrota, ki se  npr., kot refren kar šestindvajsetkrat ponovi v 136. psalmu v slavljenju Božje dobrote v stvarjenju in rešitvi iz Egipta:

 • »Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota« (Ps 136,1 sl.).

Božja dobrota se razodeva tudi v psalmih, ki  govorijo o Bogu kot pastirju, največkrat kot pastirju Izraela, pa tudi pastirju posameznega vernika, kar je posebej ganljivo v 23. psalmu:

 • »GOSPOD je moj pastir, nič mi ne manjka« (v. 1).

Njegova ljubezen je močnejša od ljubezni staršev:

 • »Zares, moj oče in moja mati sta me zapustila, GOSPOD pa me sprejema« (Ps 27,10).

Veliko psalmov govori o zatekanju vernika ali ljudstva pod Gospodove »peruti«:

 • »V tvojem šotoru bom bival na veke, zatekal se bom v skrivališče tvojih peruti« (Ps 61,5).
 • Izrael je negovan Gospodov vinograd (Ps 80).

Vernik zaupa v Gospoda kakor zaupa v nežnost lastne matere:

 • »Nasprotno, potešil in pomiril sem svojo dušo kakor otrok v naročju svoje matere, kakor otrok je v meni moja duša« (Ps 131,2).

Gospod »ozdravlja« (Ps 6,3) in tolaži.

 • »Zakaj ti, GOSPOD, si mi pomagal in me potolažil« (Ps 86,17).

Pri tem gre velikokrat za posamezno osebo, zlasti za pravičnika, za ubožca ali za  trpečega človeka.

Velikokrat psalmist poveličuje Božjo dobroto in zvestobo z ozirom na očake, na Davida, na rešitev iz Egipta, na Sinajsko zavezo, in vzgaja ljudstvo k hvaležnosti.

Treba je tudi poudariti, da je v psalmih Božja ljubezen vizija ljubezni, ki bo vključevala tudi  tujce  in  druge narode:

 • »Rahab in Babilon štejem med tiste, ki me poznajo; glej, Filisteja, Tir in Etiopija pravijo: ‘Ta je tam rojen’« (Ps 87).

Razlog za to je zlasti v dejstvu, da je Bog stvarnik vseh:

 • »GOSPOD, v nebesih je tvoja dobrota, tvoja zvestoba sega do oblakov.
 • Tvoja pravičnost je kakor božanske gore, tvoja sodba je kakor neizmerna globočina, GOSPOD, ti rešuješ ljudi in živali.
 • O Bog, kako dragocena je tvoja dobrota!
 • Človeški sinovi se zatekajo v senco tvojih peruti.
 • Opajajo se z obiljem tvoje hiše, v reki svojih radosti jih napajaš.
 • Zakaj v tebi je izvir življenja, v tvoji luči vidimo luč« (Ps 36,6–10).

Knjiga psalmov je neizčrpna zakladnica hvalospevov Božji ljubezni.

 

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

  

 
 

  Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU