Stara zaveza
 

Leto svetega pisma -  Razodevanje
Božje ljubezni v zgodovini odrešenja

Svetloba in dobrota - Stvarjenje in padec

V prijateljstvu s človekom - Pot očakov

Tisti, ki rešuje - Izhod iz Egipta

Bogat v dobroti in zvestobi -
Razodetje na Sinaju

Spominjaj se - Pred deželo obljube

Nisem te pozabil - V deželi obljube

Moje usmiljenje prekipeva -
Doba pred izgnanstvom

Z večno ljubeznijo te ljubim -
Doba pred izgnanstvom

Med pravičnostjo in usmiljenjem -
Doba pred izgnanstvom

Tolažba v tuji deželi - Doba izgnansta

Z velikim usmiljenjem te zberem -
Doba izgnansta

Upanje za prihodnost - Doba po izgnanstvu

Njegovo usmiljenje ni prenehalo - 
Doba po izgnanstvu

Deni me kot pečat na svoje srce -
Visoka pesem

Hvalnice njemu, ki je dober -
Knjiga psalmov

Pota dobrote - Pričevanja o zgodovini

Ti ljubiš vse, kar je -
Modrost Božjega ljudstva

Blagor tem, ki se drže mojih potov -
Razodevanje modrosti

Nova zaveza

 

Zapisi o veseli novici - Evangelij v evangelijih

Zgodba o učlovečeni dobroti -
Skupni pogled evangelijev

Jezus - Sin človekov, ki rešuje človeka - Evangelij po Marku

Jezus - učitelj kraljestva dobrote -
Evangelij po Mateju

Jezus - učlovečeno Božje usmiljenje -
Evangelij po Luku

Jezus - prinašalec življenja -
Evangelij po Janezu

Prvi koraki oznanjevanja - Apostolska dela

Milost vam in mir od Boga -
Pisma apostola Pavla

Kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove -
Pisma apostola Pavla

Kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove -
Pisma apostola Pavla

Bog, bogat v usmiljenju -
Pisma apostola Pavla in druga pisma

Bog je ljubezen -
Pisma Zadnji spisi Nove zaveze

~ Na vrh strani ~

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Letošnje Vrtnice so v znamenju obhajanja leta Svetega pisma (2007)

Namen tega pisanja je, na preprost način približati bralcem skrivnost Božje ljubezni, ki se je razodevala človeštvu že od samih njegovih začetkov in bila končno razodeta in podarjena vsem ljudem v Srcu Jezusa Kristusa, učlovečenega Božjega Sina.

Leto Svetega pisma

  • Glede na izbor Božje besede je potrebno reči, da knjižica prinaša le nekaj tipičnih mest z namenom, da bralce spodbudi k samostojnemu branju Svetega pisma pod vidikom Božje ljubezni, ki je ključ za pravo razumevanje njegove vsebine.

Za temeljitejše branje pa bi pri tem gotovo potrebovali ustrezni priročnik, ki bi ga napisali strokovnjaki Svetega pisma.

p. Tomaž Podobnik DJ

 Razodevanje Božje ljubezni v zgodovini odrešenja

 Češčenje Jezusovega Srca je bistveno usmerjeno v Božjo ljubezen, ki nam je zasijala v učlovečenju Božjega Sina in se razliva na nas iz njegovega prebodenega Srca. Ko se oziramo v to Srce, ki je poveličano v vstajenju, spoznavamo z apostolom Janezom resničnost besed: »Bog je ljubezen« (Jn 4,8.16).

To temeljno resnico krščanske vere pomenljivo poudarja papež Benedikt XVI. že z naslovom svoje prve okrožnice »Bog je ljubezen«.

Ta ima po svoji vsebini za  vernike katoliške Cerkve zavezujoč programski značaj: ozirati se v Jezusovo prebodeno Srce, nenehno spoznavati in sprejemati njegovo ljubezen in jo po njegovem zgledu v svojem življenju posredovati tudi drugim ljudem.

Če gre v češčenju Jezusovega Srca za Božjo ljubezen, se nam nujno postavlja vprašanje, ali to ljubezen sploh poznamo. Bog, ki je ljubezen, se nam je ob koncu časov dokončno in veličastno razodel v Jezusu Kristusu, učlovečenem Božjem Sinu, a se nam je vendar že skrivnostno razodeval skozi vso zgodovino, od prazačetka samega stvarjenja!

Apostol Pavel namreč zatrjuje, da je bilo že vnaprej ustvarjeno vse v ljubljenem Božjem Sinu: »Ta je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in na zemlji … Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj. On je obstajal pred vsemi stvarmi in vse je v njem utemeljeno« (Kol 1,15–17).

Z drugimi besedami: vse stvarstvo in vsa zgodovina je že od samega začetka ožarjena s Kristusovo skrivnostjo! Preden je nad obzorjem zgodovine kot človek vzšel On, ki je Sonce pravice, so stvarstvo in zgodovino v skrivnosti učlovečenja že presvetljevali žarki njegove ljubezni kakor v jutranjem svitanju. Podobno trdi tudi apostol Janez v uvodu v svoj evangelij, ko pove o večni Besedi: »Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo« (Jn 1,3).

On, ki je večna Beseda in razodetje Boga, ki je ljubezen, je navzoč na samem začetku stvarjenja in kliče človeka v svoj objem: to je zares čudovito!

Besedilo konstitucije o Božjem razodetju 2. vatikanskega koncila poudarja prijateljski odnos Boga do nas ljudi: »V razodetju nevidni Bog iz preobilja svoje ljubezni nagovarja ljudi kakor prijatelje in se pogovarja z njimi, da bi jih povabil in sprejel v svoje občestvo« (BR 2).

 Zares: Bog ljubi človeka in se hoče združiti z njim! Čudovita novica vseh novic o Božji ljubezni, ki nas združuje z Bogom tako, da smo deležni Božje narave; da se ne le imenujemo, ampak smo Božji otroci ter da imamo Očeta!

  • Krščanska vera torej ni vera v skupek suhih resnic, abstraktnih idej, ampak je vera v dogodek srečanja z Bogom, ki je Ljubezen sama; ne pomeni vrtenja človeka v samem sebi, ampak zaupljivo izročitev sebe v ljubeči objem Boga.

To je torej Božji namen na samem začetku stvarjenja človeka: Bog se hoče razodeti človeku in ga vabi v objem ljubezni. Ta samopodaritev Boga, ki je ljubezen, je tako rekoč zlata nit razodevanja Boga v vsej zgodovini odrešenja.

Na to zlato nit, ki se je v Jezusu Kristusu v čudovitih odtenkih z drugimi nitmi stkala v ikono njegovega Obličja, je treba biti pozoren, ko v zgodbi Boga s človekom in človeka z Bogom, ob prebiranju Stare zaveze naletimo na toliko nepopolnih, celo grešnih in tudi pohujšljivih niti!

  • Dojemanje Boga je s strani človeka  pač pogojeno z njegovo grešnostjo, zmoto in tudi s kulturo posameznih obdobij človeške zgodovine.

Toda če pravilno beremo Sveto pismo, odkrivamo v njem sporočilo, navzoče od prvega spisa Stare zaveze do zadnjega spisa Nove zaveze: da gre v vsem za samopodarjanje Boga, ki je Ljubezen. Zato je Sveto pismo – po besedah papeža Benedikta XVI. –  knjiga o Božji ljubezni.

Da bi mogli poglobljeno častiti Jezusovo Srce, Srce učlovečenega Boga, ki s pristnimi  človeškimi čustvi v ljubezni do nas gori z Božjimi plameni, je prav, da v mesecu vrtnic prisluhnemo zgodbi o razodevanju Božje ljubezni v zgodovini odrešenja. Leto Svetega pisma nas k temu na svoj način tudi zavezuje!

 Leto Svetega pisma

 

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 
 

  Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU