Nova zaveza
 

LETO SVETEGA PISMA

Zapisi o veseli novici - Evangelij v evangelijih

Zgodba o učlovečeni dobroti -
Skupni pogled evangelijev

Jezus - Sin človekov, ki rešuje človeka - Evangelij po Marku

Jezus - učitelj kraljestva dobrote -
Evangelij po Mateju

Jezus - učlovečeno Božje usmiljenje -
Evangelij po Luku

Jezus - prinašalec življenja -
Evangelij po Janezu

Prvi koraki oznanjevanja - Apostolska dela

Milost vam in mir od Boga -
Pisma apostola Pavla

Kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove -
Pisma apostola Pavla

Bog, bogat v usmiljenju -
Pisma apostola Pavla in druga pisma

Bog je ljubezen -
Pisma Zadnji spisi Nove zaveze

Stara zaveza

 

Razodevanje Božje ljubezni v zgodovini odrešenja

Svetloba in dobrota - Stvarjenje in padec

V prijateljstvu s človekom - Pot očakov

Tisti, ki rešuje - Izhod iz Egipta

Bogat v dobroti in zvestobi -
Razodetje na Sinaju

Spominjaj se - Pred deželo obljube

Nisem te pozabil - V deželi obljube

Moje usmiljenje prekipeva -
Doba pred izgnanstvom

Z večno ljubeznijo te ljubim -
Doba pred izgnanstvom

Med pravičnostjo in usmiljenjem -
Doba pred izgnanstvom

Tolažba v tuji deželi - Doba izgnansta

Z velikim usmiljenjem te zberem -
Doba izgnansta

Upanje za prihodnost - Doba po izgnanstvu

Njegovo usmiljenje ni prenehalo - 
Doba po izgnanstvu

Deni me kot pečat na svoje srce -
Visoka pesem

Hvalnice njemu, ki je dober -
Knjiga psalmov

Pota dobrote - Pričevanja o zgodovini

Ti ljubiš vse, kar je -
Modrost Božjega ljudstva

Blagor tem, ki se drže mojih potov -
Razodevanje modrosti

~ Na vrh strani ~

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Prvi koraki oznanjevanja
Apostolska dela

Sporočilo o Božji ljubezni je v Apostolskih delih bistveno vsebovano v »kerigmi« apostolov, to je v njihovem oznanilu odrešenja v velikonočnem dogodku Jezusa Kristusa. Apostoli, zlasti Peter in zatem Pavel, oznanjajo »Božjo besedo«, »Gospodovo besedo«, kar v Apostolskih delih pomeni oznanilo o križanem in od mrtvih obujenem Jezusu, v katerem je zveličanje tako Judov kakor poganov: to je »beseda odrešenja« (Apd 13,26).

To besedo odrešenja oznanjajo apostoli po binkoštnem izlitju Svetega Duha vsej množici.

 • Peter v imenu vseh oznani vsem, da je Jezus, ki so ga oni križali, a ga je Bog obudil od mrtvih, tisti, ki ga je Bog obljubil in poslal. Le v njem je rešitev (Apd 2,22–41 in sl.).

Apostolsko oznanjevanje je tako rekoč pretočna cev, po kateri naj se odrešilna milost križanega in vstalega Jezusa pretaka na vse ljudi.

 • To oznanjevanje in odziv ljudi nanj je bistvena vsebina Apostolskih del, pri čemer sta glavna oznanjevalca apostola Peter (Apd 1–12) in Pavel (Apd 13–28).

Apostoli so v templju oznanjali »vse besede tega življenja«, namreč odrešenega življenja (Apd 5,20).

Ko so v mestu Samariji množice enodušno prisluhnile besedam diakona Filipa in bile priče mnogim ozdravljenjem ter izgonu nečistih duhov, je zapisano o tem:

 • »V mestu je zavladalo veliko veselje« (Apd 8,8). To veselje je bilo veselje v Svetem Duhu, ki je Duh Božje ljubezni in usmiljenja.

Apostolska dela so v nekem smislu nadaljevanje Lukovega evangelija, le da v njem Luka ne opisuje Jezusovega zemeljskega življenja, ampak ga spremlja kot Vstalega, skrivnostno navzočega v oznanjevanju apostolov in v prvi Cerkvi.

 • Luka je »teolog Poti«: to je Pot Jezusa Kristusa, opisana v Lukovem evangeliju Jezusovega življenja, ki pa se nadaljuje v apostolskem oznanjevanju Jezusove »poti odrešenja« (Apd 16,17).
 • Na to Pot so vabljeni vsi, da se ji pridružijo, Judje in vsi narodi. Jezus je »vodnik«, ki hodi pred tem svojim novim ljudstvom, da ga privede do končnega zveličanja.

To svojo Pot oznanjevanja Božje usmiljene ljubezni je po opisu v Lukovem evangeliju Jezus začel z nastopom v nazareški shodnici, ko je na začetku svojega delovanja sebe predstavil rojakom kot obljubljenega Maziljenca v Svetem Duhu – ki je Duh Božje ljubezni, usmiljenja in dobrote.

V Apostolskih delih v isti luči Duha Božje dobrote vidimo, kako apostol Peter predstavi Jezusa v svojem govoru v hiši poganskega stotnika Kornelija:

 • »Tedaj je Peter spregovoril: 'Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna. Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega.
 • Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez: Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim'« (Apd 10,34–38).

Po tej kratki, a čudoviti predstavitvi Jezusa, preide Peter na apostolsko oznanilo evangelija Božje usmiljene ljubezni, ki se je razodela v velikonočni skrivnosti Jezusa Kristusa:

 • »Mi smo priče vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili.
 • Bog pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili, potem ko je vstal od mrtvih.
 • Nam je tudi naročil, naj oznanjamo ljudstvu in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih.
 • O njem pričujejo vsi preroki: Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi« (Apd 10,39–43).

Takoj po tem oznanilu zmage Božje usmiljene ljubezni v Kristusovem vstajenju je bil Peter z vsemi navzočimi priča njene čudežne moči ob izlitju njenega Duha:

»Ko je Peter še govoril te besede, je prišel Sveti Duh nad vse, ki so poslušali besedo. Verniki iz obreze, ki so prišli s Petrom, so se čudili, kako da se dar Svetega Duha razliva tudi na pogane« (Apd 10,44–45).

Apostolska dela v nekem smislu lahko imenujemo tudi evangelij o delovanju in izlitju Svetega Duha, ki je Duh Božje usmiljene ljubezni, podarjene vsem narodom sveta.

 

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 

 
 

  Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU