Stara zaveza
 

Razodevanje Božje ljubezni v zgodovini odrešenja

Svetloba in dobrota - Stvarjenje in padec

V prijateljstvu s človekom - Pot očakov

Tisti, ki rešuje - Izhod iz Egipta

Bogat v dobroti in zvestobi -
Razodetje na Sinaju

Spominjaj se - Pred deželo obljube

Nisem te pozabil - V deželi obljube

Moje usmiljenje prekipeva -
Doba pred izgnanstvom

Z večno ljubeznijo te ljubim -
Doba pred izgnanstvom

Med pravičnostjo in usmiljenjem -
Doba pred izgnanstvom

Tolažba v tuji deželi - Doba izgnansta

Z velikim usmiljenjem te zberem -
Doba izgnansta

Upanje za prihodnost - Doba po izgnanstvu

Njegovo usmiljenje ni prenehalo - 
Doba po izgnanstvu

Deni me kot pečat na svoje srce -
Visoka pesem

Hvalnice njemu, ki je dober -
Knjiga psalmov

Pota dobrote - Pričevanja o zgodovini

Ti ljubiš vse, kar je -
Modrost Božjega ljudstva

Blagor tem, ki se drže mojih potov -
Razodevanje modrosti

Nova zaveza

 

Zapisi o veseli novici - Evangelij v evangelijih

Zgodba o učlovečeni dobroti -
Skupni pogled evangelijev

Jezus - Sin človekov, ki rešuje človeka - Evangelij po Marku

Jezus - učitelj kraljestva dobrote -
Evangelij po Mateju

Jezus - učlovečeno Božje usmiljenje -
Evangelij po Luku

Jezus - prinašalec življenja -
Evangelij po Janezu

Prvi koraki oznanjevanja - Apostolska dela

Milost vam in mir od Boga -
Pisma apostola Pavla

Kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove -
Pisma apostola Pavla

Bog, bogat v usmiljenju -
Pisma apostola Pavla in druga pisma

Bog je ljubezen -
Pisma Zadnji spisi Nove zaveze

~ Na vrh strani ~

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Blagor tem, ki se drže mojih potov! - Razodevanje modrosti

Razodetje Božje ljubezni v Knjigi modrosti lahko globlje razumemo v razodevanju Modrosti, kar je glavni namen istoimenske knjige.

Splošno sporočilo te knjige je, da Bog ljubi tiste, ki ljubijo Modrost in jo iščejo:

 • »In ko od roda do roda prehaja v svete duše, jih oblikuje v Božje prijatelje in preroke. Bog namreč ljubi samo tistega, ki prebiva z modrostjo« (Mdr 7,27–28).

Vendar je Modrost že sama po sebi dar Božje ljubezni ljudem in povabilo, da jo sprejmejo. V tej luči je Modrost predstavljena vse od 6. do 9. poglavja Knjige Modrosti in v Pregovorih v 8. in 9. poglavju.

Modrost prinaša življenje:

 • »Zdaj torej, otroci, poslušajte me! Blagor tem, ki se drže mojih poti. Poslušajte vzgojo in bodite modri, nikar je ne zametujte. Blagor človeku, ki me posluša, bedi dan za dnem pri mojih vratih in čaka na pragu mojih duri.
 • Kajti kdor me najde, najde življenje in prejme milost od GOSPODA. Kdor pa me zgreši, rani svojo dušo, vsi, ki me sovražijo, ljubijo smrt« (Prg 8,32–36 ).

Poosebljena Modrost ljubeznivo in hkrati slovesno vabi na gostijo:

 • »Modrost si je naredila hišo, izklesala si je sedem stebrov.
 • Zaklala je svojo živino, namešala svojega vina in pogrnila svojo mizo.
 • Razpošilja svoje dekle in kliče na križiščih utrjenega mesta: ’Kdo je preprost? Naj pride sem!’
 • Temu, ki pogreša razumnost, pravi: ’Pridite, jejte moj kruh, pijte vino, ki sem ga namešala’« (Prg 9).

Pri tem odlomku ne moremo dalje, ne da bi se spomnili Jezusove prilike o svatbeni gostiji, ki jo je kralj pripravil svojemu sinu:

 • kako je poslal služabnike, naj povabijo izbrance na gostijo (Mt 22).
 • Zlasti pa pri tem odlomku pomislimo na veličastno Božje vabilo na Jagnjetovo gostijo v sklepnem delu knjige Razodetja: »Blagor njim, ki so povabljeni na Jagnjetovo poročno gostijo!« (Raz 19,9).

Modrost je kakor nevesta, s katero naj se človek poroči, je družica na poti življenja:

 • »Njo sem vzljubil, njo iščem od svoje mladosti; skušal sem jo vzeti za ženo, vzljubil sem njeno lepoto. Sklenil sem jo torej vzeti domov, da bi skupaj živela, ker sem vedel, da mi bo dobro svetovala, da me bo hrabrila v skrbeh in žalosti. Ko se bom vračal domov, se bom oddahnil pri njej, saj njena družba ne povzroča tesnobe, z njo živeti ni mučno, marveč veselo in osrečujoče«  (Mdr 8, 2.9.16).

V Knjigi modrosti je torej Modrost predstavljena kot oseba, po kateri postaja Bog navzoč, je kot samopodaritev Boga človeku.

Ta podoba je vsekakor korak naprej v razodevanju Božje ljubezni.

V skladu s težnjo modrostne literature se ta Božja samopodaritev nanaša najprej na posameznika, vendar ima tudi značaj podaritve vsem ljudem.

Obrača se na kralje vse zemlje:

 • »Če se torej vi, vladarji narodov, veselite prestolov in žezel, spoštujte modrost, pa boste kraljevali na veke« (Mdr 6,21).

Pisec kratko poudarja:

 • »Modrost je duh, ki človeka ljubi« (Mdr 1,6).

Modrost pa ljubi človeka prav zato, ker je navzoča v samem Božjem stvariteljskem dejanju in delovanju. Na poseben način je bila Modrost podarjena Izraelu, kakor beremo pri preroku Baruhu:

 • »On je iznašel vse poti vednosti in jo je dal Jakobu, svojemu služabniku, Izraelu, svojemu ljubemu. Nato se je prikazala na zemlji in je prebivala med ljudmi« (Bar 3,37–38).

Modrost pomeni osnovno vodilo zgodovine odrešenja in lahko rečemo, da Izraelu omogoča posebno mesto med ljudstvi tega sveta :

 • po Modrosti nam je že v stari zavezi v prvih žarkih začela sijati nova luč, ki je bila v novi zavezi v polnosti podarjena, ko sta se, kakor sporoča apostol Pavel, razodeli »dobrota in človekoljubnost Boga, našega odrešenika« (Tit 3,4).

 

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 

 
 

  Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU