Evangelij po Luku

 
 

Nova zaveza - Evangelij po Luku

 

LETO SVETEGA PISMA

Zapisi o veseli novici - Evangelij v evangelijih

Zgodba o učlovečeni dobroti -
Skupni pogled evangelijev

Jezus - Sin človekov, ki rešuje človeka - Evangelij po Marku

Jezus - učitelj kraljestva dobrote -
Evangelij po Mateju

Jezus - učlovečeno Božje usmiljenje -
Evangelij po Luku

Jezus - prinašalec življenja -
Evangelij po Janezu

Prvi koraki oznanjevanja - Apostolska dela

Milost vam in mir od Boga -
Pisma apostola Pavla

Kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove -
Pisma apostola Pavla

Bog, bogat v usmiljenju -
Pisma apostola Pavla in druga pisma

Bog je ljubezen -
Pisma Zadnji spisi Nove zaveze

Stara zaveza

 

Razodevanje Božje ljubezni v zgodovini odrešenja

Svetloba in dobrota - Stvarjenje in padec

V prijateljstvu s človekom - Pot očakov

Tisti, ki rešuje - Izhod iz Egipta

Bogat v dobroti in zvestobi -
Razodetje na Sinaju

Spominjaj se - Pred deželo obljube

Nisem te pozabil - V deželi obljube

Moje usmiljenje prekipeva -
Doba pred izgnanstvom

Z večno ljubeznijo te ljubim -
Doba pred izgnanstvom

Med pravičnostjo in usmiljenjem -
Doba pred izgnanstvom

Tolažba v tuji deželi - Doba izgnansta

Z velikim usmiljenjem te zberem -
Doba izgnansta

Upanje za prihodnost - Doba po izgnanstvu

Njegovo usmiljenje ni prenehalo - 
Doba po izgnanstvu

Deni me kot pečat na svoje srce -
Visoka pesem

Hvalnice njemu, ki je dober -
Knjiga psalmov

Pota dobrote - Pričevanja o zgodovini

Ti ljubiš vse, kar je -
Modrost Božjega ljudstva

Blagor tem, ki se drže mojih potov -
Razodevanje modrosti

~ Na vrh strani ~

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Jezus – učlovečeno Božje usmiljenje
Evangelij po Luku

Prvi napev hvalnice Božjemu usmiljenju se v evangeliju po Luku zasliši že iz ust Marije, Odrešenikove matere, ko ob obisku Elizabete poveličuje Gospoda:

 • »Njegovo usmiljenje je iz roda v rod nad njimi, ki se ga bojijo … Zavzel se je za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom: Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke« (Lk 1,50.54.55). Evangelij po Luku

Tej hvalnici se ob rojstvu Janeza Krstnika pridružuje Zaharija, ko slavi Izraelovega Boga:

 • »Vzdignil … nam je rešitev pred našimi nasprotniki … da izkaže usmiljenje našim očetom in se spomni svoje svete zaveze« (Lk 1,69–72). Evangelij po Luku

Na koncu hvalnice pa blagruje svoje dete:

 • »Pojdeš namreč pred Gospodom, da pripraviš njegova pota in daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje v odpuščanju njihovih grehov po prisrčnem usmiljenju našega Boga, zaradi katerega nas bo obiskalo vzhajajoče sonce z višave, da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, in naravna naše noge na pot miru« (Lk 1,76–79). Evangelij po Luku

Odlomek o Jezusovem prvem nastopu pred rojaki v shodnici v Nazaretu (Lk 4,16–30) v duhu izpolnitve Izaijeve prerokbe v nekem smislu strne celoto evangelija po Luku, podobno kot leča zbere vse žarke v žarišče.

Jezus začenja z branjem preroka Izaija:

 • »Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: 'Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu.'

Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel. Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. In začel jim je govoriti:

 • 'Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.' Vsi so zanj pričevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust« (Lk 4,17–22). Evangelij po Luku

Jezusov slovesni »danes« pomeni, da on kot Maziljeni z Duhom Božjega usmiljenja, začenja uresničevati svoje poslanstvo. Vse njegovo življenje, oznanjevanje in delovanje, je po Luku prikazano v luči Duha usmiljenja.

»Besede milosti«! To ne pomeni le »ljubeznive besede«, ampak besede, ki v duhu Izaija oznanjajo tu navzočo izpolnitev obljube odrešenja:

 • »danes« se je to Pismo izpolnilo. To pomeni, da izraz »besede milosti« dajo vsemu, kar bo Jezus govoril in delal, globlji pomen, in da je to mogoče razložiti le v njihovi luči.

Bog razodeva svojo dobroto zlasti v usmiljenju, za katerega je zgled nebeški Oče:

 • »Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče!« (Lk 6,36). Evangelij po Luku

Te besede razodevajo bistvo Boga, ki prav sedaj, to je v Jezusu, razodeva svojo ljubezen, presegajočo vsako človeško predstavo in pričakovanje. Pomeni ne le blagohotno naklonjenost, ampak predvsem odpuščanje grehov. To, kar Jezus razodeva s svojimi besedami, tudi osvetljuje s svojimi dejanji.

 • Prilika o usmiljenem Samarijanu kaže na Jezusov zgled in vabi k posnemanju (Lk 10,25–37). Evangelij po Luku

Nikjer pa ni Jezus lepše približal »evangelija milosti« kakor v priliki o izgubljenem sinu, ki bi jo morali pravzaprav imenovati prilika o dobrem očetu. Ta prilika razodeva Boga kot dobrega in vseodpuščajočega očeta, ki prisrčno in brezpogojno sprejema izgubljenega sina, mu vrača vse sinovske pravice in utemelji to svoje dejanje z besedami:

 • »Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel; bil je izgubljen in je najden« (Lk 15,24).

Bog se veseli vsakega ponovno najdenega sina ali hčere.

 • Isto Božje veselje srečamo tudi v priliki o izgubljeni ovci in v priliki o izgubljeni drahmi (Lk 15,3–10),
 • pa tudi v opisu, kako Jezus odpušča pocestnici (Lk 7,36–50) Evangelij po Luku
 • ali goljufivemu višjemu cestninarju Zaheju (Lk 19,1–10).

V luči besed »milosti« razumemo, da evangelij po Luku že na začetku razodene razširjenje Božjega odrešenja tudi na poganske narode:

 • dete Jezus »je luč v razodetje poganom« (Lk 2,32),
 • ki bodo ob koncu časov »sedli za mizo v Božjem kraljestvu« (Lk 13,29). Evangelij po Luku

Ta evangelij milosti, izkazane poganom, Luka kakor v nadaljevanju pokaže v njegovem uresničenju v Apostolskih delih, ko spremlja prve korake Cerkve med pogane.

  

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 

 
 

  Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU