Stara zaveza
 

Razodevanje Božje ljubezni v zgodovini odrešenja

Svetloba in dobrota - Stvarjenje in padec

V prijateljstvu s človekom - Pot očakov

Tisti, ki rešuje - Izhod iz Egipta

Bogat v dobroti in zvestobi -
Razodetje na Sinaju

Spominjaj se - Pred deželo obljube

Nisem te pozabil - V deželi obljube

Moje usmiljenje prekipeva -
Doba pred izgnanstvom

Z večno ljubeznijo te ljubim -
Doba pred izgnanstvom

Med pravičnostjo in usmiljenjem -
Doba pred izgnanstvom

Tolažba v tuji deželi - Doba izgnansta

Z velikim usmiljenjem te zberem -
Doba izgnansta

Upanje za prihodnost - Doba po izgnanstvu

Njegovo usmiljenje ni prenehalo - 
Doba po izgnanstvu

Deni me kot pečat na svoje srce -
Visoka pesem

Hvalnice njemu, ki je dober -
Knjiga psalmov

Pota dobrote - Pričevanja o zgodovini

Ti ljubiš vse, kar je -
Modrost Božjega ljudstva

Blagor tem, ki se drže mojih potov -
Razodevanje modrosti

Nova zaveza

 

Zapisi o veseli novici - Evangelij v evangelijih

Zgodba o učlovečeni dobroti -
Skupni pogled evangelijev

Jezus - Sin človekov, ki rešuje človeka - Evangelij po Marku

Jezus - učitelj kraljestva dobrote -
Evangelij po Mateju

Jezus - učlovečeno Božje usmiljenje -
Evangelij po Luku

Jezus - prinašalec življenja -
Evangelij po Janezu

Prvi koraki oznanjevanja - Apostolska dela

Milost vam in mir od Boga -
Pisma apostola Pavla

Kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove -
Pisma apostola Pavla

Bog, bogat v usmiljenju -
Pisma apostola Pavla in druga pisma

Bog je ljubezen -
Pisma Zadnji spisi Nove zaveze

~ Na vrh strani ~

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

V prijateljstvu s človekom - Pot očakov

Človek je že na samem začetku zgodovine Bogu obrnil hrbet in po odločitvi Božje pravičnosti  tako rekoč samega sebe izgnal izpred Božjega obličja.

Toda Božja ljubezen spremlja človeka. Celo do bratomornega Kajna se je Gospod pokazal usmiljen: »In Gospod je dal Kajnu znamenje, da ga nihče, ki bi ga našel, ne bi ubil« (1 Mz 4,15).

Ljubezen je tisti nagib, zaradi katerega je Bog sprejel Noetovo daritev po končanem kaznovalnem potopu, ki je poplavil zemljo zaradi splošne pokvarjenosti, ki je sledila grehu prastaršev.

  • Tedaj je, kakor na začetku, Bog ponovno izlil na rešeni ostanek človeškega rodu svoj blagoslov rodovitnosti: »Bog je blagoslovil Noeta in njegove sinove in jim rekel:'Bodite rodovitni in se množite ter napolnite zemljo!'« (1 Mz 9,1).

Še več, v svoji usmiljeni ljubezni je zaradi človeka celo z živalmi sklenil zavezo: »Glejte zavezo sklepam z vami in vašim potomstvom, ki pride za vami, pa tudi z vsemi živimi bitji, ki so pri vas« (1 Mz 9,9–10).

Vidimo, kako se je Bog ves čas sočutno oziral na človeka v njegovi slabosti. Drugi vatikanski koncil pravi: »Bog je nenehno skrbel za človeški rod, da bi podelil večno zveličanje vsem, ki vztrajno v dobrih delih iščejo odrešenje (prim. Rim 2, 6.7)« (BR 3)

In potem, ko si je človeštvo v predrzni graditvi babilonskega stolpa hotelo urediti družbeno življenje brez Stvarnika(Kot zanimivost o Evropski Ustavi: kliknite tukaj) in po lastni zamisli ter je zato tudi želo usodne posledice razkropitve, je Bog v svoji neutrudni ljubezni vendarle hotel človeštvo ponovno obdariti z odrešenjem: poklical je člana Terahove družine, Abrama. Izbral ga je za svojega prijatelja (Iz 41,8), za zaupnika svojih načrtov!  

babilonski_stolp.jpg

  • Prek njega je Bog začel uresničevati svoj veliki načrt, da bo po njegovem potomcu blagoslovljen ne le narod, ki izide iz njega, ampak vse človeštvo, vsi narodi zemlje.

Bog mu je rekel: »Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe bom naredil velik narod … blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da bo v blagoslov … in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje« (1 Mz 12,1–3).

Zato mu je spremenil njegovo prvotno ime: »Ne boš se več imenoval Abram, temveč Abraham ti bo ime, kajti postavljam te za očeta množici narodov« (1 Mz 17,5).

  • Zaradi ljubezni, ki naj se prek Abrahamovega rodu razlije na vse človeštvo, je Bog z njim sklenil celo posebno zavezo: »Postavljam svojo zavezo med seboj in teboj ter tvojimi potomci za teboj iz roda v rod kot večno zavezo. Tebi in tvojim potomcem za teboj bom Bog« (1 Mz 17,7).

Čudovit je prijateljski odnos, ki ga ima Bog do Abrahama! Gospod priznava, da ne more ničesar prikriti svojemu prijatelju Abrahamu. Ko mora v pravičnosti kaznovati Sodomo in Gomoro, govori sam sebi: »Ali naj skrivam pred Abrahamom, kaj nameravam storiti?« (1 Mz 18,17.19).

  • Pri tem je pretresljivo, kako se Abraham kot prijatelj »pogaja« z Bogom, da reši pravične ob nameravanem kaznovanju Sodome in Gomore. Tako je bilo Lotu na Abrahamovo prošnjo prizaneseno, našel je milost v Gospodovih očeh (1 Mz 19,16.19).

Lahko rečemo, da ima celotna zgodovina očakov zaradi prijateljskega odnosa med Bogom in njimi prav poseben značaj.

Da bi Bog pokazal, kako ceni to prijateljstvo, izlije na Abrahama po preizkušnji prijateljstva – po notranje že izvršenem darovanju sina Izaka – ponoven, nadvse veličasten blagoslov:

  • »Ker si to storil in mi nisi odrekel svojega sina, svojega edinca, te bom zares obilno blagoslovil. V tvojem potomstvu se bodo blagoslavljali vsi narodi na zemlji, ker si poslušal moj glas« (1 Mz 22,16–18).

Abrahamova pokorščina je bila pogoj Božjega blagoslova za nas vse.

 

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 

 
 

  Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU