Nova zaveza
 

LETO SVETEGA PISMA

Zapisi o veseli novici - Evangelij v evangelijih

Zgodba o učlovečeni dobroti -
Skupni pogled evangelijev

Jezus - Sin človekov, ki rešuje človeka - Evangelij po Marku

Jezus - učitelj kraljestva dobrote -
Evangelij po Mateju

Jezus - učlovečeno Božje usmiljenje -
Evangelij po Luku

Jezus - prinašalec življenja -
Evangelij po Janezu

Prvi koraki oznanjevanja - Apostolska dela

Milost vam in mir od Boga -
Pisma apostola Pavla

Kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove -
Pisma apostola Pavla

Bog, bogat v usmiljenju -
Pisma apostola Pavla in druga pisma

Bog je ljubezen -
Pisma Zadnji spisi Nove zaveze

Stara zaveza

 

Razodevanje Božje ljubezni v zgodovini odrešenja

Svetloba in dobrota - Stvarjenje in padec

V prijateljstvu s človekom - Pot očakov

Tisti, ki rešuje - Izhod iz Egipta

Bogat v dobroti in zvestobi -
Razodetje na Sinaju

Spominjaj se - Pred deželo obljube

Nisem te pozabil - V deželi obljube

Moje usmiljenje prekipeva -
Doba pred izgnanstvom

Z večno ljubeznijo te ljubim -
Doba pred izgnanstvom

Med pravičnostjo in usmiljenjem -
Doba pred izgnanstvom

Tolažba v tuji deželi - Doba izgnansta

Z velikim usmiljenjem te zberem -
Doba izgnansta

Upanje za prihodnost - Doba po izgnanstvu

Njegovo usmiljenje ni prenehalo - 
Doba po izgnanstvu

Deni me kot pečat na svoje srce -
Visoka pesem

Hvalnice njemu, ki je dober -
Knjiga psalmov

Pota dobrote - Pričevanja o zgodovini

Ti ljubiš vse, kar je -
Modrost Božjega ljudstva

Blagor tem, ki se drže mojih potov -
Razodevanje modrosti

~ Na vrh strani ~

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Zapisi o veseli novici
Evangelij v evangelijih

Jezus Kristus, Božji učlovečeni Sin, je dokončno razodetje Božje ljubezni in njena samopodaritev človeštvu.

Ta je opisana zlasti v evangelijih, o katerih lahko rečemo, da so en sam hvalospev Božji ljubezni, čeprav se proti pričakovanju Božja ljubezen v njih ne omenja pogosto.

To pravzaprav niti ni potrebno, saj evangeliji govorijo o Jezusu: On je razodetje Božje ljubezni v svoji osebi, v svojem življenju, v svojih dejanjih in besedah.

 • Beseda evangelij pomeni v grščini veselo novico oziroma oznanilo,
 • njena vsebina pa je Jezus sam,
 • zmaga Božje ljubezni v njegovi velikonočni skrivnosti:
 • v njegovem trpljenju, smrti in vstajenju.
 • Ta vesela novica je bistvo in središče vseh štirih evangelijev.

Štirje evangelisti nam sporočajo pravzaprav en sam evangelij vstalega Kristusa, njega samega.

Tako so tudi nastali: iz pričevanj o njem.

Najprej je bil velikonočni Dogodek vstalega Kristusa, njegove Osebe:

 • o njem, ki so ga v dogodku Kalvarije in vstajenja prepoznavali kot mogočnega Božjega Sina,
 • so v velikem navdušenju pričevali njegovi apostoli ter učenci in šli v moči Svetega Duha oznanjat po svetu veselo novico.

Njihovo oznanjevanje je bilo živo pričevanje in je šlo od ust do ust;

 • prešlo je v bogoslužje, ki pomeni zbiranje ob vstalem Gospodu,
 • vstopanje v njegovo skrivnostno navzočnost ob lomljenju kruha, sveti evharistiji.
 • To oznanjevanje je prešlo v slavljenje, ki se je v posameznih krščanskih skupnostih izražalo na različne načine.

Vsaka je slavila vstalega Gospoda tako, kakor je narekoval Sveti Duh. V njegovi luči so na nov način prepoznavali Božjo ljubezen, ki so je bili deležni v treh letih Jezusovega oznanjevanja Božjega kraljestva.

Jezusova oseba, druženje z Njim skozi tri leta, njegovo življenje, dejanja in besede, zmaga Kalvarije … vse to je vedno znova zažarelo pred njimi v luči Vstalega, v lepoti njegovega poveličanega Obličja.

 • »Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah« (Apd 2,42).

Tako so se kristjani prvega rodu v Svetem Duhu zbirali okrog navzočega vstalega Gospoda, bodisi kot očividci, bodisi kot tisti, ki so verjeli njihovim besedam.

Vse Jezusovo življenje so videli v luči vstajenja:

 • tako jih je Sveti Duh uvajal »v vso resnico« (Jn 16,13) Božjega Sina.

Apostolsko pričevanje se je v prvem rodu posameznih krščanskih skupnosti ohranjalo v živem spominu v obliki različnih vsebinskih sklopov in je dobivalo glede na različne okoliščine tudi različne poudarke.

Vesela novica o zmagi Božje ljubezni, »evangelij« vstalega Gospoda Jezusa, njegovo življenje in triletno oznanjevanje, njegovo trpljenje in smrt, je bilo v luči njegove vstajenjske navzočnosti »pripovedovano« in »opevano«.

To slavljenje je kot začetek  večne »nove pesmi« po Svetem Duhu dobesedno živo izviralo iz globine src, iz nenehnega doživljanja vsega, kar je v sebi nosil občestveni spomin prvih krščanskih skupnosti.

V prvem rodu kristjanov torej ni bilo potrebe po celostnem poročilu o Dogodku Božje Ljubezni, to je o Jezusovem življenju.

Zadostovali so pripovedovani besedni sklopi, morda tudi neki kratki zapisi, živobarvni kamenčki, ki jih je sam Sveti Duh, zlasti ob bogoslužnih shodih, sestavljal v čudovit mozaik Obličja vstalega Gospoda Jezusa.

V kulturi tedanjega Bližnjega vzhoda, ki sloni na spominu in zvestem pripovedovanju, to nikakor ni bilo težko.

Vendar pa se je po smrti očividcev Jezusovega življenja že za naslednji rod kristjanov pokazala potreba po celostnem zapisu, saj bi v nasprotnem primeru bilo nemogoče slaviti Gospoda v skrivnosti njegovega življenja, ki je eno samo razodetje Božje ljubezni.

Tako je prišlo do prvih poskusov zapisov življenja Jezusa Kristusa in končno, po »redakcijskem delu« štirih evangelistov, ki so črpali iz skupnih pa tudi posebnih virov – po izročilu so to Matej, Marko, Luka in Janez – do štirih evangelijev.

Vsak evangelist je pri tem oblikoval evangelijski prikaz glede na duhovne potrebe tiste skupnosti, kateri je bil namenjen, kristjanom iz judovstva ali izmed poganov.

Vsem evangelijem pa je skupno sporočilo o dokončnem razodetju in zmagi Božje ljubezni v Jezusu Kristusu:

 • le tako se njihovemu bralcu more razkriti njihovo bistvo in skrivnost. K temu naj pomagajo tudi naslednja razmišljanja.

  

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 

 
 

  Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU