EEvangelij po Marku

 
 
Nova zaveza
 

LETO SVETEGA PISMA

Zapisi o veseli novici - Evangelij v evangelijih

Zgodba o učlovečeni dobroti -
Skupni pogled evangelijev

Jezus - Sin človekov, ki rešuje človeka - Evangelij po Marku

Jezus - učitelj kraljestva dobrote -
Evangelij po Mateju

Jezus - učlovečeno Božje usmiljenje -
Evangelij po Luku

Jezus - prinašalec življenja -
Evangelij po Janezu

Prvi koraki oznanjevanja - Apostolska dela

Milost vam in mir od Boga -
Pisma apostola Pavla

Kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove -
Pisma apostola Pavla

Bog, bogat v usmiljenju -
Pisma apostola Pavla in druga pisma

Bog je ljubezen -
Pisma Zadnji spisi Nove zaveze

Stara zaveza

 

Razodevanje Božje ljubezni v zgodovini odrešenja

Svetloba in dobrota - Stvarjenje in padec

V prijateljstvu s človekom - Pot očakov

Tisti, ki rešuje - Izhod iz Egipta

Bogat v dobroti in zvestobi -
Razodetje na Sinaju

Spominjaj se - Pred deželo obljube

Nisem te pozabil - V deželi obljube

Moje usmiljenje prekipeva -
Doba pred izgnanstvom

Z večno ljubeznijo te ljubim -
Doba pred izgnanstvom

Med pravičnostjo in usmiljenjem -
Doba pred izgnanstvom

Tolažba v tuji deželi - Doba izgnansta

Z velikim usmiljenjem te zberem -
Doba izgnansta

Upanje za prihodnost - Doba po izgnanstvu

Njegovo usmiljenje ni prenehalo - 
Doba po izgnanstvu

Deni me kot pečat na svoje srce -
Visoka pesem

Hvalnice njemu, ki je dober -
Knjiga psalmov

Pota dobrote - Pričevanja o zgodovini

Ti ljubiš vse, kar je -
Modrost Božjega ljudstva

Blagor tem, ki se drže mojih potov -
Razodevanje modrosti

~ Na vrh strani ~

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Jezus – Sin človekov, ki rešuje človeka
Evangelij po Marku

Evangelij po Marku, morda spremljevalcu apostola Petra, je nastal zelo verjetno v rimski skupnosti, v drugi generaciji nejudovskih kristjanov, in sicer v 60. ali 70. letih.

Čeprav glede na samo besedo Božja ljubezen, dobrota, usmiljenje, v evangeliju po Marku ne najdemo skoraj ničesar, moremo vendar reči, da je ves njegov spis eno samo razodetje dejanske vsebine te besede.

Ključ za tako umevanje najdemo v nadvse pomembnih, temeljnih uvodnih besedah:

 • »Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina« (Mr 1,1). Evangelij po Marku

V Markovi besedi »evangelij«, kar pomeni veselo, dobro sporočilo za vse, ki ga berejo ali poslušajo, zveni sporočilo velike noči:

 • »Jezus je vstal, zmagal je s svojo ljubeznijo! On, ki je med nami živel kot skrivnostni Sin človekov in bil zavržen, je dejansko Kristus, je Božji Sin!« Evangelij po Marku

Vse, kar sledi v nadaljnjem Markovem zapisu o Jezusovem življenju, je ena sama vesela novica za  ljudi:

 • na vse gleda Marko v luči Jezusovega vstajenja, njegove zmage nad grehom in smrtjo, in pričakuje, da ta njegov zapis o Jezusovem življenju v isti luči vstajenja beremo tudi mi.

Marko je namenil svoj spis krščanski skupnosti, ki že veruje v vstalega Jezusa in ga slavi, a ga želi bolj spoznati, da bi ga še močneje slavila in bolj živela iz njega. V tem smislu je evangelij po Marku predvsem katehetske narave.

V tej luči seveda lahko rečemo, da se Božja ljubezen v evangeliju po Marku skriva prav v izrazu »evangelij«, ki je v nekem smislu njegova beseda in ji prav on daje globok in središčni pomen.

Njegovo vsebino izrazi na samem začetku, ko opiše Jezusov nastop:

 • »Oznanjal je Božji evangelij in govoril: 'Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!'« (Mr 1,15). Evangelij po Marku

Ta vesela novica torej prihaja od Boga in sporoča, da se nam je Bog približal in nas hoče po svojem odpuščanju sprejeti v svojo prijateljsko bližino.

Jezus je glasnik, o katerem govori Izaijeva knjiga ob vrnitvi Boga v svoje mesto: Evangelij po Marku

 • »Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Sionu: 'Tvoj Bog kraljuje!'« (Iz 52,7).

V Jezusu se je približalo Božje kraljestvo, Bog sam, njegova ljubezen. V njem je napočil čas odrešenja, ki se bo dopolnilo v vesoljnem Božjem kraljestvu.

»Vesela novica«, ki se razlega iz Jezusovih ust, Evangelij po Marku

 • pomeni Božji mir in zveličanje za človeštvo,
 • osvoboditev od sužnosti greha in njegovih temnih posledic,
 • odrešenje od tiste nesvobode, ki je na dnu človekove notranjosti.
 • Ta novica pa pomeni tudi obljubo, da bo v moči Kristusovega vstajenja v nas premagana smrt in da se bo svet preobrazil v polnost Božje lepote. Evangelij po Marku

Marko hoče v svojem zapisu povedati, da je Jezus resnično Kristus, se pravi Maziljeni od Boga, ki uvaja med nas Božje kraljestvo in izkazuje njegovo moč v boju proti satanu.

 • Vendar tega Jezus ne dela na posvetno zmagoviti način, kakor so to pričakovali apostoli in drugi, ampak kot nerazumljeni, služeči in trpeči Sin človekov pri preroku Danielu, ki pa bo na koncu poveličan in razodet kot Božji Sin.

Zato se Jezus izogiba temu, da bi se tako poimenoval, in noče, da bi ga ljudje označevali z imenom Kristus, Mesija. To je namreč njegova »mesijanska skrivnost«.

Odrešujoča bližina Božjega kraljestva se v evangeliju po Marku kaže v osrednjem sklopu, ki govori o Jezusovem oznanjevanju, zlasti v prilikah, in še posebej o njegovih dejanjih:

 • kako Jezus z Božjo močjo odstranjuje bolezni in obsedenost, Evangelij po Marku
 • trpljenje in smrt,
 • razodeva svojo Božjo oblast nad zakoni narave,
 • in še posebej v daljšem sklopu, ki govori o Jezusovem trpljenju.

Ta prikaz Jezusovega življenja, ki ga je Marko zapisal na osnovi že obstoječih pričevanj ali morda tudi kratkih zapisov, sta evangelista Matej in Luka v veliki meri privzela; zato vse tri imenujemo z besedo »sinoptiki«, se pravi tisti, ki gledajo v isto smer, čeprav je res, da sta Matej in Luka dodala marsikaj tudi iz drugih virov in vsemu temu dala svoje posebne poudarke glede na občestvo, kateremu pišeta.

Markov pogled na Jezusa je pogled občudovanja Božjega Sina, ki med nami nastopa kot ponižni in nerazumljeni Sin človekov, a v ljubezni daruje svoje življenje za nas in je resnično Kristus, Maziljeni. Evangelij po Marku

 

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 

 
 

  Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU