Rožni venec

 
 

Rožni venec

 

Po Mariji k Jezusu

Devica Marija, kraljica in mati naših družin

V Mati v službi življenju po vzoru Device Marije

Obisk fatimske Kraljice miru v Sloveniji

Prikazovanja angela miru v Fatimi

Prikazovanja Device Marije v Fatimi

Prvi petki

Prve sobote

Nebesa so tudi za naju

Molite vsak dan rožni venec

Darujte žrtve v zadoščenje za grešnike

Češčenje Marijinega brezmadežnega Srca

Posvetitev družin Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Posvetitev posameznikov, družin in župnij

Fatimska Marija uslišuje prošnje

Iz zdravih korenin zdravo drevo

Izpoved sestre karmeličanke

Kako sem postala hči Srca Jezusovega

Izročitev Marijini in Jezusovi ljubezni

Življenje iz vere, upanja in ljubezni

Pomen izročitve Marijinemu in Jezusovemu Srcu

Najino življenje po posvetitvi

Izkušnja_Božje ljubezni

Končno sva sklenila krščanski zakon

Vzdržno življenje pred sklenitvijo zakona

Družina pri molitvi in mašni daritvi

Urejeni medsebojni odnosi v družini

Otrok -  križ, ki prinaša blagoslov

Neurejene in razbite družine

Zvestoba do groba

Jezus drži svojo obljubo

Litanije Srca Jezusovega

Izročitev Jezusovemu Srcu

 

 

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Molite vsak dan rožni venec

Fatima je bila vedno tesno povezana z molitvijo. Že leta 1916 je angel miru fatimske pastirčke naučil dve molitvi tako, da jih je sam molil naprej. Pri drugem prikazanju jim je naročil: »Molite! Mnogo molite! Srci Jezusa in Marije imata z vami načrte usmiljenja. Neprenehoma darujte Najvišjemu molitve in žrtve!«

  • Z Marijinimi prikazovanji leta 1917 se je šola molitve nadaljevala. Marija je pri prvem prikazanju, 13. maja, na Lucijino vprašanje, ali bo tudi Frančišek prišel v nebesa, odgovorila: »Tudi on bo prišel, vendar mora zmoliti še veliko rožnih vencev.«

Sploh je Devica Marija zelo naglašala molitev rožnega venca, saj je ob vsakem prikazanju naročila tako ali podobno kakor že 13. maja: »Molite vsak dan rožni venec, da boste izprosili svetu mir in konec vojne.«

  • Kako je Mariji pri srcu molitev rožnega venca in kako hoče s to molitvijo pomagati človeštvu, kaže njeno naročilo: »Ko molite rožni venec, recite po vsaki skrivnosti: '
  • O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.'«

Pri zadnjem prikazanju, 13. oktobra 1917, je Marija dejala: »Sem Gospa rožnega venca. Še naprej vsak dan molite rožni venec.«

Marija je pomen molitve rožnega venca poudarila tudi s tem, da je med prikazovanji imela v rokah rožni venec. Otroci so rožni venec vsak dan molili, čeprav ga v njihovih domačih družinah niso redno skupaj molili. Pastirčki so ga molili tudi pred začetkom prikazovanj in med prikazovanji.

  • Ko sta Lucija in Jacinta po prvem Marijinem prikazanju povedali Frančišku, da bo prišel v nebesa, a da bo prej po Marijini želji moral zmoliti še veliko rožnih vencev, je zelo zadovoljen vzkliknil: »O Gospa moja! Rožnih vencev bom zmolil, kolikor boš hotela!«

Pogosto je sam zase premišljeval ali molil rožni venec. Ko ga je Lucija vabila, naj se pride igrat, molitev rožnega venca pa bo opravil kasneje, je odgovarjal: »Tudi pozneje z vama bom molil. Se ne spominjaš, kako je naša Gospa rekla, da bom moral zmoliti mnogo rožnih vencev?«

Ko je na dan po prvem Marijinem prikazanju Lucija povabila Jacinto, naj se pride igrat, je ta odgovorila: »Tista Gospa nam je rekla, naj molimo rožni venec in delamo žrtve za spreobrnjenje grešnikov.«

  • Pastirčki so veliko molili za druge in so bili pri tem uslišani. Frančišek in Jacinta sta imela pogosto v rokah rožni venec, še zlasti v svoji zadnji bolezni. Njuna mati je povedala, da sta zmolila tudi po sedem do osem rožnih vencev na dan.

Bog je navezal milosti in našo večno srečo na molitev. Ker danes ljudje manj molijo, je klic Marije iz Fatime k molitvi tem bolj pomemben. Moliti moramo ne samo zase, ampak tudi za druge. Molitev, poplemenitena z velikodušno žrtvijo, učinkovito rešuje sicer nerešljive probleme sveta in nas usmerja na pot svetosti.

  • Posebno učinkovita je tista molitev, s katero se popolnoma izročimo Marijinemu in po njej Jezusovemu Srcu. V skladu s to molitvijo pa je treba tudi živeti. To je življenje v veri, upanju in ljubezni, življenje v izpolnjevanju Božje volje.
  • Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  • Brezmadežno Srce Marijino, bodi naše rešenje!

 

 

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 

 
 

  Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU