EEvangelij po MarkuPomen

 
 

Pomen

 

Po Mariji k Jezusu

Devica Marija, kraljica in mati naših družin

V Mati v službi življenju po vzoru Device Marije

Obisk fatimske Kraljice miru v Sloveniji

Prikazovanja angela miru v Fatimi

Prikazovanja Device Marije v Fatimi

Prvi petki

Prve sobote

Nebesa so tudi za naju

Molite vsak dan rožni venec

Darujte žrtve v zadoščenje za grešnike

Češčenje Marijinega brezmadežnega Srca

Posvetitev družin Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Posvetitev posameznikov, družin in župnij

Fatimska Marija uslišuje prošnje

Iz zdravih korenin zdravo drevo

Izpoved sestre karmeličanke

Kako sem postala hči Srca Jezusovega

Izročitev Marijini in Jezusovi ljubezni

Življenje iz vere, upanja in ljubezni

Pomen izročitve Marijinemu in Jezusovemu Srcu

Najino življenje po posvetitvi

Izkušnja_Božje ljubezni

Končno sva sklenila krščanski zakon

Vzdržno življenje pred sklenitvijo zakona

Družina pri molitvi in mašni daritvi

Urejeni medsebojni odnosi v družini

Otrok -  križ, ki prinaša blagoslov

Neurejene in razbite družine

Zvestoba do groba

Jezus drži svojo obljubo

Litanije Srca Jezusovega

Izročitev Jezusovemu Srcu

Pomen

 

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Pomen izročitve Marijinemu in Jezusovemu Srcu

 

Član molitvene skupine v nekem domu za starejše je zapisal: »Naša molitvena skupina se je pred nekaj leti, z osebjem, ki ji streže, posvetila Jezusovemu presvetemu Srcu in Marijinemu brezmadežnemu Srcu.

To posvetitev enkrat na teden obnavljamo, zlasti pa na prve sobote v mesecu, ki so posebej posvečene Marijinemu brezmadežnemu Srcu, in na prve petke, ki so posvečeni presvetemu Srcu Jezusovemu. Zavedamo se privilegijev, a še bolj obveznosti te posvetitve, zato izpolnjujemo še bolj dosledno Božje in cerkvene zapovedi. Kdor od nas more, gre vsak dan v bližnjo farno cerkev k maši.

Sveto daritev pa imamo enkrat na teden tudi v samem domu. Ko smo pri maši, pristopimo k svetemu obhajilu. Vse to je znamenje, da se posvetitve zavedamo in se kot posvečeni ravnamo po svojih zmožnostih. 'Kdor ljubi, ni več lastnik svojega srca, ker ga je podaril Ljubljenemu,' lahko mi posvečeni rečemo s sv. Janezom od Križa. S pokojnim papežem Janezom Pavlom pa: 'Vsi smo popolnoma tvoji.'«EEvangelij po MarkuPomen

  • Neki oče številne družine, ki dobro sodeluje s Cerkvijo, takole razmišlja: »Izročitev in posvetitev Marijinemu in Jezusovemu Srcu je med kristjani premalo znana oblika poglobljenega odnosa do Marijine in Jezusove ljubezni.

Na splošno se tudi v verskih okoljih in v družinah ne govori pogosto o posvetitvi. Eden izmed razlogov nezanimanja zanjo je nepoznanje pomena in sadov posvetitve.

Pomen izročitve in posvetitve družin in različnih skupnosti Marijinemu in Jezusovemu Srcu skušajmo razumeti v povezavi s sedanjim verskim položajem.

Kljub verski svobodi občutimo v veliko primerih boleče posledice poplitvene vernosti, neupoštevanja Božjih in cerkvenih zapovedi ter duhovne brezbrižnosti.

  • Kako dragoceno se je ob teh dejstvih zavedati, da smo otroci Boga, ki je ljubezen.
  • On nas v dobrih ali slabših okoliščinah živí in varuje. Z nami je Gospod Bog, ki nam je v  svojem Sinu izkazal ljubezen do konca in katerega Mati je pri kalvarijski daritvi postala tudi naša Mati.
  • Osnovni pomen posvetitve in izročitve družin in drugih skupnosti Jezusovemu in Marijinemu Srcu je v tem, da te skupnosti v veri in zaupanju sprejmejo njuno ljubezen. Iz okušanja in spoznavanja njune dobrohotne bližine ter naklonjenosti sledi naša posvetitev in izročitev. Zanjo pa je potrebna dobra priprava.

Prva dva sadova posvetitve sta mir in veselje. Sadovi so nam dani, če živimo iz posvetitve. Tako v družini in v drugih skupnostih prihaja do izraza večja medsebojna naklonjenost in razumevanje. EEvangelij po MarkuPomen

V zaupnejši povezanosti z Jezusom in Marijo se budi čutenje s Cerkvijo. Bolj se cenijo kreposti in izostruje se čut za čistost. Odgovornejši postaja odnos do svetih zakramentov.

Posebno spoštljiv odnos se kaže do duhovništva, redovništva ter življenja v zakonu. Skupna molitev postane redna, bolj zbrana in ubrana. Udeležba pri sveti maši, tudi med tednom, se kaže kot notranja nuja. Prav tako tudi molitev in bedenje pred Najsvetejšim.

Družine še bolj spoštujejo življenje in mlade družine so odprte za sprejemanje večjega števila otrok. Jezus in Marija nas varujeta pred malikovanjem in podleganjem propagandi, ki ponuja lahkotno in uživaško življenje.

Sadovi iz izročitve Marijinemu in Jezusovemu Srcu so Gospodov dar na priprošnjo Matere Marije. Vsaki družini in drugi skupnosti ga želi dati v obilju in ob pravem času.« Takšno je izkustvo tega očeta.

Kdor se popolnoma izroči Marijinemu in po njem Jezusovemu Srcu, si bo prizadeval za življenje po evangeliju, posvečeval bo nedelje in zapovedane praznike, redno bo molil, po možnosti pa bo opravljal tudi pobožnost prvih petkov in prvih sobot.

Trudil se bo za medsebojno ljubezen in edinost v družini ter za pomoč ljudem v duhovni in telesni stiski. Posvetitev bo obnavljal vsaj enkrat na leto in zanjo pridobival svoje brate in sestre po veri.

  • Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  • Brezmadežno Srce Marijino, bodi naše rešenje!EEvangelij po MarkuPomen

 

 

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 

 
 

  Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU