Izročitev ljubezni

 
 

Izročitev ljubezni

 

Po Mariji k Jezusu

Devica Marija, kraljica in mati naših družin

V Mati v službi življenju po vzoru Device Marije

Obisk fatimske Kraljice miru v Sloveniji

Prikazovanja angela miru v Fatimi

Prikazovanja Device Marije v Fatimi

Prvi petki

Prve sobote

Nebesa so tudi za naju

Molite vsak dan rožni venec

Darujte žrtve v zadoščenje za grešnike

Češčenje Marijinega brezmadežnega Srca

Posvetitev družin Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Posvetitev posameznikov, družin in župnij

Fatimska Marija uslišuje prošnje

Iz zdravih korenin zdravo drevo

Izpoved sestre karmeličanke

Kako sem postala hči Srca Jezusovega

Izročitev Marijini in Jezusovi ljubezni

Življenje iz vere, upanja in ljubezni

Pomen izročitve Marijinemu in Jezusovemu Srcu

Najino življenje po posvetitvi

Izkušnja_Božje ljubezni

Končno sva sklenila krščanski zakon

Vzdržno življenje pred sklenitvijo zakona

Družina pri molitvi in mašni daritvi

Urejeni medsebojni odnosi v družini

Otrok -  križ, ki prinaša blagoslov

Neurejene in razbite družine

Zvestoba do groba

Jezus drži svojo obljubo

Litanije Srca Jezusovega

Izročitev Jezusovemu Srcu

Izročitev ljubezni

 

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Izročitev Marijini in Jezusovi ljubezni

 

Prisluhnimo najprej pričevanju neke žene: »Vsa naša družina je trpela. Bili smo brez vere, brez Boga in brez molitve.

  • Odkar sva se z možem vrnila k veri, prejela zakrament birme in sklenila krščansko zakonsko zvezo ter se posvetila in izročila Jezusovemu in Marijinemu Srcu, postajava vsa drugačna. Izročitev ljubezni.

Odrešena sva, hvaležna in polna upanja. Sedaj šele živiva življenje, vredno te čudovite besede – življenje. In vse to poglabljava pri skupnih mesečnih srečanjih zadnje petke v mesecu. V začetku sva se počutila kot tujca, sedaj pa prihajava z občutkom sprejetosti in veselja ter velike hvaležnosti in z občutkom pripadnostiIzročitev ljubezni.

 Ko govorimo o izročitvi in posvetitvi Marijinemu in Jezusovemu Srcu, mislimo na Marijo in Jezusa pod vidikom njune ljubezni. Srce je po Svetem pismu in v vsakdanji govorici znamenje ljubezni in notranjega bogastva. Jezus se je v 17. stoletju prikazal sv. Marjeti Mariji Alakok s srcem, prav tako Marija v 20. stoletju v Fatimi.

S tem sta hotela izraziti svojo ljubezen do nas in nas povabiti k nesebični ljubezni, ki je v našem času tako zelo manjka. Izročitev ljubezni.

Češčenje Srca Jezusovega in Marijinega nas opozarja prav na to najpotrebnejše, na ljubezen, sicer bomo postali podobni robotom. Za človeka gre, za njegovo rešitev in rešitev naših družin! Izročitev ljubezni.

Ko se izročamo Marijinemu in po njem Jezusovemu Srcu, se izročamo njuni ljubezni in se hkrati odpovedujemo vsaki ljubezni, ki ni v soglasju z njuno ljubeznijo. Njuna ljubezen do grešnega človeštva se razodeva vseskozi od Jezusovega rojstva v betlehemskem hlevu do njegove smrti na križu na Golgoti. Njuna ljubezen je tako čudovita posebej zato, ker je križana.

  • Po posvetitvi in življenju v skladu s posvetitvijo lahko računamo na Jezusovo in Marijino posebno pomoč v življenju in ob smrti. Jezus je sv. Marjeti Alakok obljubil: »Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob smrtni uri. Tisti, ki mi bodo vdani in meni posvečeni, se ne bodo pogubili.«

Posvetitev ni le enkratno dejanje. S svojim življenjem jo vsak dan znova potrjujemo in Izročitev ljubezni. obnavljamo. V litanijah Srca Jezusovega imenujemo Srce Jezusovo »žareče ognjišče ljubezni« ter »dobrote in ljubezni polno«.

Ob njegovem Srcu lahko naše srce zopet zažari v ljubezni, se napolni z dobroto in ljubeznijo, zahrepeni po svetosti ter začne nesebično ljubiti. Samo ljubezen lahko vzpodbudi človeka za nesebično ljubezen.

  • Sv. Marjeta Marija Alakok je zapisala: »Zdi se mi, da ni krajše poti, da pridemo do Izročitev ljubezni. popolnosti, in da ni bolj gotovega sredstva za zveličanje, kakor je posvetitev Božjemu Srcu.« Svetnica je večkrat izjavila: »Mislim, da se ne bo pogubil nihče, kdor bo Jezusovo Srce častil in se mu posvetil.«

Posvetitev nas usmeri v ljubezen do bližnjega. Naš apostolat je najprej apostolat molitve in žrtve ter zglednega krščanskega življenja, v izpolnjevanju Božjih in cerkvenih zapovedi. Molili bomo za rast Božjega kraljestva v dušah.

V ta namen bomo sprejeli nase tudi odpovedi in žrtve. Predvsem bomo vsak dan voljno nosili svoj križ ter tako zadoščevali Jezusovemu in Marijinemu Srcu za svoje grehe in grehe vsega človeštva.

  • Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas! Izročitev ljubezni.
  • Brezmadežno Srce Marijino, bodi naše rešenje!

     

  

 

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 

 
 

  Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU