Marijina prikazovanja.

 
 

Marijina prikazovanja

 

Po Mariji k Jezusu

Devica Marija, kraljica in mati naših družin

V Mati v službi življenju po vzoru Device Marije

Obisk fatimske Kraljice miru v Sloveniji

Prikazovanja angela miru v Fatimi

Prikazovanja Device Marije v Fatimi

Prvi petki

Prve sobote

Nebesa so tudi za naju

Molite vsak dan rožni venec

Darujte žrtve v zadoščenje za grešnike

Češčenje Marijinega brezmadežnega Srca

Posvetitev družin Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Posvetitev posameznikov, družin in župnij

Fatimska Marija uslišuje prošnje

Iz zdravih korenin zdravo drevo

Izpoved sestre karmeličanke

Kako sem postala hči Srca Jezusovega

Izročitev Marijini in Jezusovi ljubezni

Življenje iz vere, upanja in ljubezni

Pomen izročitve Marijinemu in Jezusovemu Srcu

Najino življenje po posvetitvi

Izkušnja_Božje ljubezni

Končno sva sklenila krščanski zakon

Vzdržno življenje pred sklenitvijo zakona

Družina pri molitvi in mašni daritvi

Urejeni medsebojni odnosi v družini

Otrok -  križ, ki prinaša blagoslov

Neurejene in razbite družine

Zvestoba do groba

Jezus drži svojo obljubo

Litanije Srca Jezusovega

Izročitev Jezusovemu Srcu

Marijina prikazovanja

 

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Prikazovanja Device Marije v Fatimi

 

Devica Marija se je trem pastirčkom, Luciji, Frančišku in Jacinti, v Fatimi na Portugalskem leta 1917 prikazala kar šestkrat. Pozneje se je še nekajkrat prikazala Luciji. Tu bodo navedena le njena bistvena sporočila in naročila.

Marijina prikazovanja

  • Pri prvem prikazanju, 13. maja, jih je Marija vprašala: »Ali se hočete ponuditi Bogu, da boste prenašali vse trpljenje, ki vam ga bo hotel poslati, v zadoščenje za grehe, s katerimi ga žalijo, in kot priprošnjo za spreobrnjenje grešnikov?«

Lucija je odgovorila: »Da, hočemo!«

Tedaj je rekla Mati Božja: »Morali boste torej veliko pretrpeti, vendar vas bo krepila Božja milost.«

Marijina prikazovanja

  • Pri drugem prikazanju, 13. junija, je Marija obljubila, da bo Frančiška in Jacinto kmalu vzela v nebesa. Luciji pa je rekla: »Jezus hoče s tvojim sodelovanjem doseči, da me bodo ljudje spoznali in ljubili. Na svetu hoče vpeljati češčenje mojega brezmadežnega Srca. Tistemu, ki se ga bo oklenil, obljubim zveličanje. Te duše bo Bog ljubil kakor cvetlice, s katerimi bom krasila njegov prestol.«

Marijina prikazovanja

  • Pri tretjem prikazanju, 13. julija, je Marija naročila: »Žrtvujte se za grešnike in recite pogosto, posebno kadar boste napravili kakšno žrtev: 'O Jezus, to je iz ljubezni do tebe, za spreobrnjenje grešnikov in v zadoščenje za grehe, storjene zoper Marijino brezmadežno Srce.'« Nato je razodela vse tri dele fatimske skrivnosti, na koncu pa je dodala prošnjo, ki jo molimo po vsaki desetki rožnega venca. Prvi in drugi del skrivnosti je Cerkev objavila leta 1942, tretji del pa šele leta 2000.

Marijina prikazovanja

  • Pri četrtem prikazanju, 19. avgusta, je Marija naročila: »Molite, veliko molite in žrtvujte se za grešnike. Veliko duš gre v pekel, ker se zanje nihče ne žrtvuje in nihče ne moli zanje.«

Marijina prikazovanja

  • Pri šestem in zadnjem prikazanju, 13. oktobra, je Marija z zelo žalostnim izrazom rekla. »Naj ne žalijo več našega Gospoda, ki je že zelo žaljen.«

Marijina prikazovanja

  • V zavodu sester dorotejk Vilar pri mestu Porto na severu Portugalske je Marija 26. avgusta 1923 Luciji ponovno priporočila molitev in žrtvovanje za grešnike, da se ne bi pogubili.

Marijina prikazovanja

  • Ko je bila Lucija pri sestrah dorotejkah v postulatu, v mestu Pontevedra v Španiji, se ji je ponoči, 10. decembra 1925, prikazala Marija z Detetom, ji pokazala svoje s trnjem obdano srce in ji naročila širiti pobožnost prvih sobot.

Marijina prikazovanja

  • V samostanski kapeli v Tuyu je Marija 13. junija 1929 povedala, da »Gospod prosi, naj sveti oče skupaj z vsemi škofi sveta posveti Rusijo« Marijinemu brezmadežnemu Srcu, »in obljublja, da jo bo zaradi posvetitve rešil«.

Letos bo minilo deset let, odkar so naši škofje priporočili posvetitev in izročitev posameznikov in družin Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Ob kipu Marije Romarice se bomo najsvetejšima Srcema ponovno izročili.

Bistvo posvetitve je zavestna in popolna odpoved grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu ter nepreklicna podaritev Marijinemu in po njej Jezusovemu Srcu.

Po tej podaritvi smo v njuni službi. Onadva pa se podarita nam. S to izročitvijo se obnovi in poglobi zaveza z Bogom, ki je bila sklenjena pri svetem krstu.

  • Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  • Brezmadežno Srce Marijino, bodi naše rešenje!

 

 

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 
 

   Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU