Vrtnice
 

Vrtnicam na pot

Pedeseta obletnica okrožnice o Srcu Jezusovem

Koristnost in potrebnost češčenja Srca Jezusovega za naš čas

Bistvo češčenja Srca Jezusovega

Darovi  Jezusovega Srca

Trojni vidik ljubezni Jezusovega Srca

Človek odgovor na Božjo ljubezen

Svetopisemski temelji češčenja Srca Jezusovega

Stara zaveza o češčenju Srca Jezusovega

Nova zaveza o Srcu Jezusovem

 

 

 

Cerkveni očetje o Srcu Jezusovem

Sv. Bonavetura (1221-1274)

Sv. Albert Veliki (1200-1280)

Sv. Gertruda (1256-1302)

Sv. Frančišek Saleški (1567-1622)

Sv. Katarina Sienska (1347-1380)

Bl. Henrik Seuse(Suzo)(1295-1366)

Sv. Peter Kanizij (1521-1597)

Sv. Janez Eudes(Ed) (1601-1680)

Sv. Marjeta Marija Alacoque (Alakok) (1647-1690)

 

 


 Papeži do Pija XII.

Blaženi Janez XXIII. (1958-1963) in
Pavel VI. (1963-1978)

Janez Pavel II. (1920-2005)

Papež Benedikt XVI.

 

 

Češčenje Srca Jezusovega pri Slovencih

Škof Anton Bonavetura Jeglič(1850-1937)

Škof Janez Gnidovec(1873-1939)

Profesor Anton Strle (1915-2003))

Mati Julija Verhaeghe

~ Na vrh strani ~

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Trojni vidik ljubezni Jezusovega Srca

Jezusovo Srce je simbol njegove ljubezni do Boga in do vsakega človeka. Ker je bil Jezus hkrati pravi Bog in pravi človek, je njegova ljubezen hkrati božja in človeška.

  • Jezus nas ljubi s svojimi človeškimi čustvi, ljubi nas kot človek na duhovni način, hkrati pa nas ima rad na božji način.

Podoben odnos, kakor je med Jezusovo človeško in božjo naravo, je hkrati tudi med njegovo človeško in božjo ljubeznijo.

Pij XII. v okrožnici o Srcu Jezusovem poudarja ta človeški vidik ljubezni Srca Jezusovega prav na osnovi dejstva, da je Kristus hkrati pravi Bog in pravi človek.

Papež poudarja, da je to najtrdnejša resnica, ki jo verujejo vsi, ki nosijo katoliško ime:

  • »Božja Beseda namreč ni privzela navideznega in dozdevnega telesa, kakor so že v prvem stoletju krščanstva trdili nekateri krivoverci ... Božji Sin je v resnici pridružil svoji božji osebi pravo človeško naravo« (HA 21).

Čisto gotovo si je druga božja oseba privzela tako človeško naravo, ki ni bila v ničemer okrnjena, tako glede telesa kakor glede duše.

  • Ta vidik češčenja Srca Jezusovega je pomemben tudi pri češčenju Najsvetejšega.
  •  V posvečeni hostiji je resnično, stvarno, bistveno navzoč Jezus, ki je hkrati pravi Bog in pravi človek.
  • Ko klečim pred Najsvetejšim, mi gotovo pomaga misel, da me Jezus razume tudi kot človek. T
  • ako se mu prek njegove človeške narave lažje približam.

Kristus je popoln v božanstvu in v človeški naravi.

  • »Ves Bog se je učlovečil in ves človek je bil v osebi zedinjen z Bogom,« je zapisal že sveti Gelazij (HA 21).

Pri Jezusu med njegovo človeško čustveno in človeško duhovno ter božjo ljubeznijo nikoli ni bilo nobenega nasprotja ali nesoglasja (HA 22).

Tako ob češčenju Jezusovega Srca tudi naša človeška ljubezen postaja usklajena z božjo in pride do svoje polne uresničitve ter polnega razvoja.

 Tu je že nakazan vidik, ki ga je v svoji prvi okrožnici razvil Benedikt XVI., ki na več mestih izrecno opozarja na Jezusovo Srce kot vir moči za našo človeško ljubezen.

Reči moremo, da je Jezusovo Srce šola prave ljubezni in hkrati izvir, studenec prave ljubezni.

Kardinal Ratzinger, sedanji papež Benedikt XVI., je petindvajset let po izidu okrožnice »Haurietis aquas« poudaril, da je ta dokument pokazal, kako krščanska pobožnost vključuje tudi čustva.

Takšna v srcu zasidrana pobožnost ustreza podobi krščanskega Boga, ki ima srce (prim. Communio 2001, 111).

Sedanji papež v svoji prvi okrožnici naglaša, kako pomembno je, da imamo pravo gledanje na človeka, ki ima dušo in telo (prim. DC 5).

Človek je ustvarjen po božji podobi.

  • Trojni vidik ljubezni Jezusovega Srca, ki ga v celotni okrožnici o Srcu Jezusovem Pij XII. zelo naglaša, nam pomaga, da pravilno gledamo na človeka. Človeka torej razumemo le, če pravilno razumemo Srce Jezusovo.

  

 

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 
 

   Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU