Vrtnice
 

Vrtnicam na pot

Pedeseta obletnica okrožnice o Srcu Jezusovem

Koristnost in potrebnost češčenja Srca Jezusovega za naš čas

Bistvo češčenja Srca Jezusovega

Darovi  Jezusovega Srca

Trojni vidik ljubezni Jezusovega Srca

Človek odgovor na Božjo ljubezen

Svetopisemski temelji češčenja Srca Jezusovega

Stara zaveza o češčenju Srca Jezusovega

Nova zaveza o Srcu Jezusovem

 

 

 

Cerkveni očetje o Srcu Jezusovem

Sv. Bonavetura (1221-1274)

Sv. Albert Veliki (1200-1280)

Sv. Gertruda (1256-1302)

Sv. Frančišek Saleški (1567-1622)

Sv. Katarina Sienska (1347-1380)

Bl. Henrik Seuse(Suzo)(1295-1366)

Sv. Peter Kanizij (1521-1597)

Sv. Janez Eudes(Ed) (1601-1680)

Sv. Marjeta Marija Alacoque (Alakok) (1647-1690)

 

 


 Papeži do Pija XII.

Blaženi Janez XXIII. (1958-1963) in
Pavel VI. (1963-1978)

Janez Pavel II. (1920-2005)

Papež Benedikt XVI.

 

 

Češčenje Srca Jezusovega pri Slovencih

Škof Anton Bonavetura Jeglič(1850-1937)

Škof Janez Gnidovec(1873-1939)

Profesor Anton Strle (1915-2003))

Mati Julija Verhaeghe

~ Na vrh strani ~

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Bistvo češčenja Srca Jezusovega

Vsem nam je poznano popolno in manj popolno kesanje.

  • Pri popolnem kesanju se kesam, ker sem žalil božjo ljubezen.
  • Pri manj popolnem kesanju pa, ker se bojim kazni, npr. vic in pekla.

Pri takem nepopolnem kesanju se torej kesam zaradi kazni, ki me bo doletela, če bi vztrajal v grehu, kesam se tako v prvi vrsti zaradi škode, ki jo bom utrpel. Kesam se v bistvu zaradi samega sebe. A kljub vsemu tudi manj popolnega kesanja ne velja zanemariti.

Podobno bi mogli reči, da poznamo bolj in manj popolno češčenje Srca Jezusovega, kjer gre dejansko za bolj ali manj popolno ljubezen do Jezusa.

Tu pa za razliko od manj popolnega kesanja ni v ospredju kazen, ampak korist. Pij XII. je v okrožnici o Srcu Jezusovem zapisal:

  • »Resnični častilci Srca Jezusovega so trdno prepričani, da Bogu ne služijo v prvi vrsti zaradi osebne koristi, telesne ali dušne, časne ali večne, ampak zaradi dobrote Boga samega« (HA 63).

Nato papež pojasnjuje, kakšno naj bo popolno češčenje Srca Jezusovega:

  • »Resnični častilci Srca Jezusovega hočejo Bogu služiti s tem, da mu vračajo ljubezen, ga molijo in mu izkazujejo dolžno hvaležnost« (HA 63).

Papež poudarja, da moramo v prvi vrsti imeti pred očmi božjo ljubezen in ne pretirano ljubezen do sebe, to je koristi, ki izvirajo iz češčenja Srca Jezusovega.

Srce Jezusovo torej častimo, ga ljubimo, molimo in mu izkazujemo hvaležnost zaradi božje ljubezni, ki jo simbolizira in predstavlja Srce Jezusovo.

V ospredju naj bi ne bile v prvi vrsti koristi, ki jih imamo od češčenja Srca Jezusovega. Seveda te koristi so in je prav, da se jih zavedamo.

Kakor ne smemo podcenjevati manj popolnega kesanja, tako tudi ne manj popolnega češčenja Srca Jezusovega.

Pij XII. nadaljuje svoje razmišljanje o bolj in manj popolnem češčenju Srca Jezusovega:

  •  »Zaradi tega naj bodo vsi trdno prepričani, da pri češčenju vzvišenega Srca Jezusovega niso prva in najvažnejša stvar zunanje pobožne vaje; in tudi ni glavni razlog češčenja to, da bi si izprosili tiste dobrote, ki jih je Kristus Gospod obljubil v posebnih razodetjih, obljubil zato, da bi ljudje z večjo gorečnostjo izvrševali glavni dolžnosti katoliške vernosti, ki sta ljubezen in zadoščevanje, s tem pa največ storili tudi za lastno duhovno korist« (HA 63).

K bistvu češčenja Srca Jezusovega spada po papeževih besedah poleg ljubezni do Srca Jezusovega tudi zadoščevanje.

Ljubezen in zadoščevanje sta dve besedi, ki opišeta bistvo češčenja Srca Jezusovega.

Srce Jezusovo je upodobljeno tako, da se iz njega dviga plamen in da je prebodeno s trnjem.

  • Prvo predstavlja ljubezen,
  • drugo trpljenje in zadoščevanje.

Tega dvojega ni mogoče ločiti. Ljubezen in zadoščevanje sta neločljivo povezani sestavini. Pravo češčenje Srca Jezusovega vključuje oboje.

Povzetek ali kompendij katekizma katoliške Cerkve takole predstavlja bistvo češčenja Srca Jezusovega:

  • »Kaj predstavlja Srce Jezusovo? Jezus nas je poznal in ljubil s človeškim srcem. Njegovo, za naše zveličanje prebodeno Srce je simbol tiste neskončne ljubezni, s katero Jezus ljubi Očeta in vsakega človeka« (PKKC 93).

Jezus je dejal:

  • »Iščite najprej božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo« (Mt 6,33).

Podobno bi mogli reči:

»Iščite in prizadevajte si najprej za bolj popolno obliko češčenja Srca Jezusovega in navržene vam bodo številne duhovne koristi.«

  

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 
 

   Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU