Vrtnice
 

Vrtnicam na pot

Pedeseta obletnica okrožnice o Srcu Jezusovem

Koristnost in potrebnost češčenja Srca Jezusovega za naš čas

Bistvo češčenja Srca Jezusovega

Darovi  Jezusovega Srca

Trojni vidik ljubezni Jezusovega Srca

Človek odgovor na Božjo ljubezen

Svetopisemski temelji češčenja Srca Jezusovega

Stara zaveza o češčenju Srca Jezusovega

Nova zaveza o Srcu Jezusovem

 

 

 

Cerkveni očetje o Srcu Jezusovem

Sv. Bonavetura (1221-1274)

Sv. Albert Veliki (1200-1280)

Sv. Gertruda (1256-1302)

Sv. Frančišek Saleški (1567-1622)

Sv. Katarina Sienska (1347-1380)

Bl. Henrik Seuse(Suzo)(1295-1366)

Sv. Peter Kanizij (1521-1597)

Sv. Janez Eudes(Ed) (1601-1680)

Sv. Marjeta Marija Alacoque (Alakok) (1647-1690)

 

 


 Papeži do Pija XII.

Blaženi Janez XXIII. (1958-1963) in
Pavel VI. (1963-1978)

Janez Pavel II. (1920-2005)

Papež Benedikt XVI.

 

 

Češčenje Srca Jezusovega pri Slovencih

Škof Anton Bonavetura Jeglič(1850-1937)

Škof Janez Gnidovec(1873-1939)

Profesor Anton Strle (1915-2003))

Mati Julija Verhaeghe

~ Na vrh strani ~

Tedenske Vrtnice

Posvetitev in izročitev Jezusovem in Marijinem Srcu - Naslovnica

Vrtnice 2006 Vrtnice 2007 Vrtnice 2008 Vrtnice 2009

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT

 

 

 

Svetopisemski temelji češčenja Srca Jezusovega

V okrožnici o Srcu Jezusovem papež Pij XII. skuša pomagati tistim, ki dvomijo o potrebnosti, koristnosti in nujnosti češčenja Srca Jezusovega, in pojasnjuje, da gre pri tem za češčenje, ki je bilo že od zdavnaj v Cerkvi in ima trdne temelje v samem Svetem pismu (prim. HA 64).

  • Pred petdesetimi leti so nekateri ugovarjali in videli neke vrste oviro v tem, da Sveto pismo ne omenja izrecno češčenja Srca Jezusovega.
  • Pij XII. na ta ugovor odgovarja, da je češčenje Srca Jezusovega utemeljeno na božji ljubezni do nas, o čemer govori že Stara zaveza.

Nova zaveza ta vidik božje ljubezni še bolj poudari, hkrati pa izrecno omenja tudi Jezusovo človeško ljubezen. Nova zaveza govori o Jezusovi prebodeni strani in s tem tudi o njegovem prebodenem Srcu.

Po vsebini nam Sveto pismo zelo veliko govori o Srcu Jezusovem, četudi  ne uporablja tega izraza.

Pij XII. pravi dobesedno:

  • »Nobenega dvoma ni, da nam Sveto pismo nikoli izrecno ne govori o posebnem češčenju in ljubezni, ki bi se izkazovala telesnemu srcu učlovečene Besede kot znamenju njegove goreče ljubezni.
  • A če je treba to odkrito priznati, se vendar ne moremo prav nič čuditi in ne moremo prav nič dvomiti, da tako Stara kot Nova zaveza s pretresljivimi podobami in poudarkom oznanjata in naglašata božjo ljubezen do nas, tisto ljubezen, za katero v češčenju presvetega Srca Jezusovega predvsem gre« (HA 13).

Takšna razlaga v temelju zavrne ugovor, ki se je začel pojavljati pred petdesetimi leti, in prepričljivo pokaže, da češčenje Srca Jezusovega temelji v Svetem pismu.

Ko papež razlaga starozavezna in novozavezna svetopisemska mesta, se niti ne zaustavlja veliko ob tistih mestih, ki govorijo o božji ljubezni.

Na to preprosto opozori, saj je s takimi mesti prepojena vsa Stara, še veliko bolj pa Nova zaveza.

Za Novo zavezo je značilna nova zapoved, ki se glasi: »Ljubite se med seboj!«

  • Zapoved ljubezni do bližnjega je bila že v Stari zavezi, a ne kot njej lastna, marveč kot priprava na Novo zavezo (prim. HA 60).

Moč za uresničevanje nove zapovedi pa dobivamo iz ljubezni do Boga,
iz ljubezni do Jezusovega Srca.

  

 

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

 

 
 

   Copyright(c) 2006 Sticna.com Vse pravice pridržane
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU