Posveta i predanje Isusovu i Marijinu Srcu

sadovi_posvetitve_jezusovemu_in_marijinemu_srcu.jpgKrščanin se može posvetiti in izručiti Isosovom i Marijinom Srcu kdjegod i kadgod.

Važno je da želi potpuno pripadati Isusu i Mariji.

 

Odbor za posvetu
Isusovu i Marijinu Srcu
Samostan Stična, Si-1295 Ivančna Gorica, EU

Molitve za pripremu
za posvetu

 

Molitva za pripremu za
osobnu posvetu

Molitva za pripremu za
posvetu župe

 

Molitve za posvetu

 

Molitva za osebnu posvetu pojedinaca i skupina

Molitva za posvetu obitelji

1. Molitva za posvetu župe
(u jednini)

2. Molitva za posvetu župe
(u množini)

Molitve poslije posvete

 

Molitva poslije posvete za pojedince

Molitva poslije posvete za obitelji

Molitva poslije posvete za župe

 Svetopisamski temelji čašćenja Isusova i Marijina Srca

Bookmark and Share

Na čašćenje Isusova i Marijina Srca utjecale su prije svega dvije misli iz Svetog pisma: naglašavanje ljubavi Božje i produbljeno razmatranje Kristovih rana, osobito rane njegova Srca. Čašćenje Srca Marijina raslo je prije svega po riječima evanđelista Luke, koje govore o Srcu Marijinu.

 

 Objava ljubavi Božje

papa_pio_12.jpg

Papa Pio XII. je u okružnici 'Haurietis aquas' zapisao:

 • «Kako Stari tako i Novi zavjet potresnim slikama i naglaskom navješćuju i naglašuju onu ljubav Božju prema nama, o kojoj se upravo radi kod čašćenja Srca Isusova.» (br. 13)
 • Ta «tajna ljubavi Božje je početak i vrhunac kako utjelovljenja, tako i otkupljenja.» (br. 24)

Božja se ljubav najdublje otkriva u Isusu Kristu.

papa_ivan_pavao_2.jpg

Papa Ivan Pavao II. u jednom se svom govoru pita:

 • «Nije li to Srce Onoga, 'koji je prolazio iz mjesta u mjesto, čineći dobra djela' ? (Dj 10,38)
 • Nije li to Srce Onoga koji je učinio da slijepac progleda, hromi prohoda, mrtvi ustane? – te da je evanđelje naviješteno siromasima? (Lk 7,22)
 • Nije li to Srce Isusovo, koji nije imao gdje glavu nasloniti, a lisice su imale svoje jazbine i ptice svoja gnijezda ? (Mt 8,20)
 • Nije li to Srce Isusa, koji je branio ženu nađenu u preljubu, kako je ne bi kamenovali, te joj je zatim rekao: 'Idi i od sada više ne griješi!'?» (Iv 8,3-10)

Katekizam Katoličke crkve ljubav Srca Isusova opisuje ovako:

katekizam_svet_duh.jpg

 • «Prihvaćajući svojim ljudskim srcem ljubav Očevu za ljude, Isus ih je, do kraja ljubio, (Iv 13,1),
 • jer 'veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje'. (Iv 15,13)
 • Tako je, u patnji i smrti, njegovo čovještvo postalo slobodnim i savršenim oruđem njegove božanske ljubavi koja hoće spasenje ljudi.» (br. 609)

 

 Kristusove rane

 Ljubav je Božja svoj vrhunac postigla u Kristovoj kalvarijskoj žrtvi, čije je dovršenje bilo probadanje Srca Isusova.

probadanje_srca_isusova.jpg

 • Prema Isusovim ranama osobito pažljiv bio je evanđelist Ivan, koji govori o tome kako je vojnik kopljem probo Isusovo Srce. Ivan govori o Isusovim ranama nakon susreta uskrslog Otkupitelja s apostolima, osobito s Tomom.
 • Direktorij o pučkoj pobožnosti i liturgiji, koji je 2002. izdala Kongregacija za bogoslužje i sakramente, u svezi s time kaže:
 • «Može se na stanovit način reći da je pobožnost Srcu Isusovu prijevod u bogoštovne okvire onoga pogleda, kojeg svi kršćanski rodovi, s obzirom na proročku i evanđeosku riječ, usmjeruju Njemu, koji će prema proročkoj i evanđeoskoj riječi, svi kršćanski naraštaji usmjeriti prema onome koji je proboden (usp. Iv 19,37; Zah 12,10),
 •  tj. prema Kristovu boku probodenu kopljem iz kojega je potekla krv i voda (usp. Iv 19,34) simbol 'čudesnog otajstva cijele Crkve'.
 • Ivanovski tekst, koji pripovijeda o pokazivanju Kristovih ruku i njegova boka učenicima (usp. Iv 20,20)
 • i poziv koji Isus upućuje svetomu Tomi da pruži svoju ruku i da ju stavi u njegov bok (usp. Iv 20,27) također je imao znatan utjecaj u nastanku i u razvoju crkvene pobožnosti prema Presvetome Srcu.» (br. 167)

 

 Srce Marijino

Sveto pismo također govori o Srcu Marijinu.

srce_marijino_1.jpg

 • Evanđelist Luka izvješćuje da je Marija sve riječi koje su pastiri izrekli o Isusu «čuvala u svom srcu i uspoređivala ih.» (Lk 2,19)
 • Kod pronalaženja Isusa u hramu isti evanđelist još jednom slično govori: «Njegova je majka sve te događaje brižno čuvala u svom srcu.» (Lk 2,51)
 • Evanđelist tako upozorava na duhovnu dubinu Srca Marijina, koje bijaše potpuno usmjereno na Isusa. To otkrivaju i Marijine riječi anđelu: «Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!»

O Srcu Marijinu govori i Šimunovo proročanstvo:

 • «… a tebi će samoj mač proći kroz život – da bi se otkrile misli mnogih srdaca.» (Lk 2,35)
 •  Duhovnu dubinu Marijina Srca otkriva Hvalospjev: 'Veliča duša moja Gospodina'. (Lk 1,46-55)
 
 

 

 

Fight Spam! Click Here!

Sticna.com
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU

sticnacom@gmail.com