Posveta i predanje Isusovu i Marijinu Srcu

sadovi_posvetitve_jezusovemu_in_marijinemu_srcu.jpgKrščanin se može posvetiti in izručiti Isosovom i Marijinom Srcu kdjegod i kadgod.

Važno je da želi potpuno pripadati Isusu i Mariji.

 

Odbor za posvetu
Isusovu i Marijinu Srcu
Samostan Stična, Si-1295 Ivančna Gorica, EU

Molitve za pripremu
za posvetu

 

Molitva za pripremu za
osobnu posvetu

Molitva za pripremu za
posvetu župe

 

Molitve za posvetu

 

Molitva za osebnu posvetu pojedinaca i skupina

Molitva za posvetu obitelji

1. Molitva za posvetu župe
(u jednini)

2. Molitva za posvetu župe
(u množini)

Molitve poslije posvete

 

Molitva poslije posvete za pojedince

Molitva poslije posvete za obitelji

Molitva poslije posvete za župe

 

Molitve za posvetu Isusovu i Marijinu Srcu

Bookmark and Share


Molitva za osobnu posvetu pojedinaca i skupina

 

Vječni Oče, želim se u Duhu Svetom posvetiti i predati Isusovu i Marijinu Srcu, da bih tako mogao postati tvoje sve odanije i vjernije dijete.

Majko Marijo, ja (ime i prezime) se danas predajem tvome Bezgrješnom Srcu. Primi me pod svoju majčinsku zaštitu i vodi me k svome Sinu Isusu.

Gospodine Isuse, po Marijinu Bezgrješnom Srcu se posvećujem i izručujem tvome Presvetom Srcu. Učini srce moje po Srcu svome, da bi Ti sve više živio u meni.

Presveto Srce Isusovo, Bezgrješno Srce Marijino, s ovom posvetom i izručenjem želim vam uzvratiti ljubav koju ste mi iskazivali čitavim svojim zemaljskim životom, posebno na Kalvariji, i koju mi još i danas izkazujete. Ujedno obnavljam svoju krsnu posvetu trojedinom Bogu: odričem se grijeha, zavodljivosti zla i sotone; vjerujem sve što nam je Bog objavio i kako nas uči Katolička crkva.

Obećajem da ću vršiti Isusovu zapovijed ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu i izvršavati Božje i crkvene zapovijedi te da ću se ravnati prema nauku crkvenog učiteljstva pod vodstvom Petrova nasljednika. Time želim doprinijeti jedinstvu i rastu Crkve. Rado ću moliti svetu krunicu, osobno, u obitelji i u drugim zajednicama te pobožnošću prvih petaka i prvih subota dati zadovoljštinu za svoje grijehe i grijehe čitavog svijeta.

Presveto Srce Isusovo, Bezgrješno Srce Marijino, pomozite mi da prihvaćam Evanđelje u svoje srce te ga živim u vjeri, ufanju i ljubavi. Tako će Isus Krist, po svome križu i uskrsnuću, za mene biti put, istina i život. Neka se hranim nebeskim Kruhom i živim iz euharistijske žrtve, da bih tako mogao svladati svako zlo i uvijek izabrati život.

Pun povjerenja utječem se u zavjetrinu vaših dragih Srdaca. Čuvajte me u svim opasnostima i na kraju ovog zemaljskog hodočašća sretno me dovedite u vječnu domovinu. Amen. 

Ispis molitve
Adobe Reader

Molitva za posvetu obitelji

 

Isuse, Marijo! S Josipom ste živjeli u nazaretskoj obitelji, zato vam je draga svaka obitelj, dakle i naša.

Majko Marijo, Kraljice obitelji, naša se obitelj, ujedinjena u međusobnoj ljubavi, danas izručuje tvom Bezgrješnom Srcu. Primi nas pod svoju majčinsku zaštitu i vodi nas k svome Sinu Isusu.

Gospodine Isuse, ujedinjeni u tvoje ime, po Marijinu Bezgrješnom Srcu posvećujemo se i izručujemo tvom Presvetom Srcu. Učini naša srca po Srcu svome, da bi Ti u nama i među nama sve više živio.

Presveto Srce Isusovo, Bezgrješno Srce Marijino, (*obitelji s maloljetnom djecom dodaju: posebno vam posvećujemo i izručujemo odgoj naše djece) pomozite nam da mognemo savjesno vršiti svoje dužnosti, živjeti prema Božjim i crkvenim zapovijedima, osobito zapovijedi ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, da uzmognemo prihvatiti Evanđelje u svoje srce i ravnati se prema nauku crkvenog učiteljstva pod vodstvom Petrova nasljednika. Hoćemo poštivati jedni druge, biti strpljivi jedni prema drugima, opraštati si međusobno, poput Krista predano nositi svoj križ i truditi se za onu ljubav koja je spremna položiti svoj život za drugoga. Ne želimo se zatvarati sami u sebe, nego hoćemo biti pažljivi i otvoreni prema potrebama rodbine i drugih ljudi.

Kao domaća Crkva, neka naša obitelj bude zajednica milosti i molitve, škola ljudskih i kršćanskih kreposti, napose kreposti ljubavi. Rado ćemo sudjelovati u životu župske zajednice, sudjelovati na svetoj Misi, te u sakramentu svete ispovijedi ostvarivati izmirenje s Bogom i među sobom. Euharistijski kruh neka nas učini jednim jedinim tijelom. Svakodnevna obiteljska i osobna molitva neka nam budu najjači poticaj za prihvaćanje svih odgovornosti koje imamo kao kršćanska obitelj.

Presveto Srce Isusovo, Bezgrješno Srce Marijino, čuvajte nas od svakog grijeha. Posebno odlučujemo da ćemo se čuvati grijeha protiv vjere, ufanja i ljubavi, grijeha psovke i bludnosti, grijeha jezika i zavisti, grijeha mržnje i svakog zla.

Obećajemo da ćemo svetkovati dane Gospodnje. Za obraćenje grješnika ćemo rado moliti svetu krunicu i svetkovanjem prvih petaka i prvih subota davat ćemo zadovoljštinu za uvrede kojima vas vrijeđamo mi i od Boga udaljeni svijet.

Pomozite nam da uzmognemo stalno živjeti u Božjoj milosti te vam ostanemo vjerni do kraja. Neka svi članovi naše obitelji postignu sretnu starost i nekoć s prijateljima uživamo vječnu radost na nebu. Amen.

Ispis molitve
Adobe Reader

Molitva za posvetu župe (1)

(u jednini)

 

Majko Marijo, zoro spasenja, ja kao župnik ove župe *........................danas predajem sebe i svoju župu *...................... tvom Bezgrješnom Srcu. Primi nas pod svoju majčinsku zaštitu i vodi nas k svome Sinu Isusu, koji je svjetlo svijeta i jedini Spasitelj, naša nada i naš spas.

Gospodine Isuse, po Marijinu Bezgrješnom Srcu, u Duhu Svetome, posvećujem i predajem tvom Presvetom Srcu sebe i svoju župu *...................... Neka budemo sve više predana i vjerna djeca nebeskog Oca.

Posvećujem i predajem ti sve župljane*......................., počevši od najslabijih, od još nerođene djece do bolesnika, invalida i staraca. Predajem ti naše obitelji, našu djecu, našu mladež, samce i obudovjele osobe. Osobito te molim za neskladne, ranjene i razorene obitelji. Obazri se na mlade koji traže smisao života i na sve one koji se gube u najrazličitijim ovisnostima.

Pomozi nezaposlenima, osamljenima i očajnima. Molim te za sve zalutale u našoj župi. Po zagovoru Blažene Djevice Marije primi sve imenovane u milosrdno Srce svoje, a mene učini suradnikom svoga milosrđa.

Milosrdni Spasitelju, umnoži u nama svoju milost da obnovimo svoju krsnu posvetu trojedinom Bogu, da se odreknemo grijeha, zavodljivosti zla i sotone. Vjerujemo sve što nam je objavio Bog i kako nas uči Katolička crkva. Udijeli nam duha ljubavi da uzmognemo živjeti po Evanđelju i vršiti tvoju zapovijed ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, Božje i crkvene zapovijedi, dostojno primati sakramente, osobito sakramenat pomirenja i euharistije, te se ravnati prema nauku crkvenog učiteljstva.

Pomozi nam da uzmognemo, u snazi Duha Svetoga, njegovih darova i karizmi, radosno osluškivati Božji poziv te mu se velikodušno odazvati, da sudjelujemo u novoj evangelizaciji i tako doprinosimo jedinstvu i rastu župske zajednice* i sveopće Crkve.

Potiči nas na molitvu i daj da se uzmognemo hraniti riječju Božjom i Kruhom nebeskim. Tako ćemo, dobro pripremljeni, moći pobijediti svako zlo i uvijek izabrati život. Čuvaj nas u svim opasnostima te nas po zagovoru Majke Marije na koncu ovog zemaljskog hodočašća sretno dovedi u zagrljaj milosrdnog nebeskog Oca. Amen.

Ispis molitve
Adobe Reader

Molitva za posvetu župe (2)

(u množini)

Majko Marijo, zoro spasenja, naša župa *........................se danas izručuje tvomu Bezgrješnom Srcu. Primi nas pod svoju majčinsku zaštitu i vodi nas k svome Sinu Isusu, koji je svjetlo svijeta i jedini Spasitelj, naša nada i naš spas.

Gospodine Isuse, kao župa *................... u Duhu Svetom se posvećujemo i izručujemo tvom Presvetom Srcu. Neka postanemo sve predanija i sve vjernija djeca nebeskog Oca.

Posvećujemo i predajemo ti sve župljane*.................., počevši od najslabijih, od još nerođene djece do bolestnika, invalida i staraca. Predajemo ti naše obitelji, našu djecu, našu mladež, samce i obudovjele osobe. Osobito te molimo za neskladne, ranjene i razorene obitelji. Obazri se na mlade koji traže smisao života i na sve one koji se gube u najrazličitijim ovisnostima.

Pomozi nezaposlenima, osamljenima i očajnima. Molimo te za sve zalutale u našoj župi. Po zagovoru Blažene Djevice Marije primi sve imenovane u milosrdno Srce svoje, a nas učini suradnicima svoga milosrđa.

Milosrdni Spasitelju, pred tobom obnavljamo svoju krsnu posvetu trojedinom Bogu: odričemo se grijeha, zavodljivosti zla i sotone. Vjerujemo sve što nam je objavio Bog i kako nas uči Katolička crkva. Udijeli nam duha ljubavi da uzmognemo živjeti po Evanđelju, vršiti tvoju zapovijed ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, Božje i crkvene zapovijedi, dostojno primati sakramente, osobito sakrament pomirenja i euharistije, te se ravnati prema nauku crkvenog učiteljstva.

Pomozi nam da budemo u snazi Duha Svetoga, njegovih darova i njegovih karizmi, radosno osluškivali Božji poziv te mu se velikodušno odazivali, sudjelujemo u novoj evangelizaciji i tako doprinosimo jedinstvu i rastu župske zajednice*............. i sveopće Crkve.

Želimo se hraniti riječju Božjom i nebeskim Kruhom te redovitom molitvom. Tako ćemo, dobro pripremljeni, moći pobijediti svako zlo i uvijek izabrati život. Čuvaj nas u svim opasnostima te nas po zagovoru Majke Marije na kraju ovog zemaljskog hodočašća sretno dovedi u zagrljaj milosrdnog nebeskog Oca. Amen.

Ispis molitve
Adobe Reader

 

S crkvenim odobrenjem

 
 

Fight Spam! Click Here!

Sticna.com
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU

sticnacom@gmail.com