Marijino Srce

 

 

 

 

Jezusovo Srce in Marijino Srce

 

sadovi_posvetitve_jezusovemu_in_marijinemu_srcu.jpgKristjan se lahko posveti in izroči Jezusovemu in Marijinemu Srcu kjerkoli in kadarkoli.

 • Pomembno je, da hoče popolnoma
  pripadati Jezusu in Mariji.

 

Odbor za posvetitev
Jezusovemu in Marijinemu Srcu
Samostan Stična, 1295 Ivančna Gorica

Molitve za pripravo
na posvetitev

 

Molitev za pripravo
na osebno posvetitev

Molitev za pripravo
na posvetitev župnije

 

Posvetitvene molitve

 

Molitev za osebno posvetitev posameznikov in skupin

Molitev za
osebno posvetitev družine

1. Molitev za posvetitev župnije
(edninska oblika)

2. Molitev za posvetitev župnije
(množinska oblika)

Molitve po posvetitvi

 

Molitev po posvetitvi
za posameznike

Molitev po posvetitvi
za družine

Molitev po posvetitvi
za župnije

Jezusovo Srce in Marijino Srce

Vrtnice

Tedenske Vrtnice

Varno zavetje - Katoliški forum

 Svetopisemski temelji češčenja
Jezusovega in Marijinega Srca

 

 

 

 

PET PRIDIG ZA 5 PRVIH SOBOT
Šmarnice Vrtnice 

 

 

Na češčenje Jezusovega Srca sta vplivali predvsem dve svetopisemski misli: poudarjanje Božje ljubezni in poglobljeno premišljevanje o Kristusovih ranah, posebej o njegovi srčni rani. Češčenje Marijinega Srca je raslo predvsem ob premišljevanju besedil pri evangelistu Luku, ki govorijo o Marijinem Srcu.

 Marijino Srce

 Razodetje Božje ljubezni

papez_pij_12.jpg

Papež Pij XII. je v okrožnici "Haurietis aquas" zapisal:

 • »Tako Stara kakor Nova zaveza s pretresljivimi podobami in poudarkom oznanjata in naglašata tisto Božjo ljubezen do nas, za katero v češčenju Srca Jezusovega prav gre« (št. 13).
 • Saj je »skrivnost Božje ljubezni začetek in vrhunec tako učlovečenja kakor odrešenja« (št. 24).  

Božja ljubezen se je najgloblje razodela v Jezusu Kristusu.

 Marijino Srce

papez_janez_pavel_2.jpg

Papež Janez Pavel II. se v enem od svojih nagovorov sprašuje:

 • »Ali ni to Srce Njega, 'ki je hodil iz kraja v kraj ter delal dobra dela' (Apd 10,38)?
 • Ali ni to Srce Njega, ki je storil, da so slepi spregledali, hromi shodili, mrtvi bili obujeni? – in da je bila blagovest oznanjana ubogim (Lk 7,22)?
 • Ali ni to Srce Jezusa, ki ni imel, kamor bi glavo naslonil, lisice pa so imele svoje brloge in ptice svoja gnezda (Mt 8,20)?
 • Ali ni to Srce Jezusa, ki je branil ženo, ki so jo zasačili pri prešuštvovanju, da bi je ne kamenjali, in ji je potem rekel: 'Pojdi in odslej ne greši več!' (Jn 8,3–10)?«

Ljubezen Jezusovega Srca Katekizem katoliške Cerkve takole opisuje:

katekizem_sveti_duh_1.jpg

 • »Ker je Jezus v svoje človeško Srce sprejel Očetovo ljubezen do ljudi, 'jim je izkazal ljubezen do konca' (Jn 13,1),
 • saj 'nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo dá življenje za svoje prijatelje' (Jn 15,13).
 • Tako je njegova človeška narava v trpljenju in smrti postala svobodno in popolno orodje njegove Božje ljubezni, ki hoče zveličanje ljudi« (št. 609).

 

 Marijino Srce

 Kristusove rane

Božja ljubezen je dosegla svoj vrhunec v Kristusovi kalvarijski daritvi, katere dovršitev je prebod Jezusovega Srca.

prebod srca_3.jpg

 • Na Jezusove rane je posebej pozoren evangelist Janez, ki govori o tem, kako je vojak s sulico prebodel Jezusovo stran, po Kristusovem vstajenju pa tudi o srečanju vstalega Odrešenika z apostoli, posebej s Tomažem
 • Direktorij za ljudske pobožnosti in bogoslužje, ki ga je leta 2002 izdala Kongregacija za bogoslužje in zakramente, ima tole besedilo:
 • »V nekem smislu smemo reči, da je pobožnost v čast Jezusovemu Srcu prenos v bogoslužne oblike tistega pogleda, ki ga vsi krščanski rodovi glede na preroško in evangeljsko besedo usmerjajo k njemu, ki je bil preboden (prim. Jn 19,37; Zah 12,10),
 • to je h Kristusovi strani, prebodeni s sulico, iz katere je pritekla kri in voda (prim. Jn 19,34) kot simbol 'čudovitega zakramenta vse Cerkve'.
 • Besedilo Janezovega evangelija, ki pripoveduje o rokah in strani, ki jo je Jezus pokazal učencem (prim. Jn 20,20),
 • in poziv Tomažu, naj dene svojo roko v njegovo stran (prim. Jn 20,27), sta pomembno vplivala na začetek in razvoj cerkvene pobožnosti v čast presvetemu Srcu« (št. 167).

 Marijino Srce

 Marijino Srce

Sveto pismo govori tudi o Marijinem Srcu.

marijino_srce_1.jpg

 • Evangelist Luka poroča, da je Marija vse besede, ki so jih povedali pastirji o Jezusu, »shranila in premišljevala v svojem srcu« (Lk 2,19).
 • Ob najdenju Jezusa v templju isti evangelist še enkrat podobno dostavlja: »In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu« (Lk 2,51).
 • Evangelist je tako opozoril na duhovno globino Marijinega Srca, ki je bilo popolnoma usmerjeno na Jezusa. To razodevajo tudi Marijine besede angelu: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi!« (Lk 1,38).

O Marijinem Srcu govori tudi Simeonova napoved:

 • »Tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src« (Lk 2,35).
 • Duhovno globino Marijinega Srca na odličen način razodeva njena pesem 'Moja duša poveličuje Gospoda' (Lk 1,46–55).

 Marijino Srce

 
 

 

 

Bori se proti spamerjem!

Sticna.com
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU

sticnacom@gmail.com