Sticna

 

 

 

 

   

Slovenščina English Español Français Português Deutsch Polski Magyar Hrvatski Italiano

 

 

 

 

Google


world wide web    www.Sticna.com

 

 


PET PRVIH SOBOT V MATERINI ŠOLI

Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Sticna Kaj je posvetitev in izročitev Jezusovemu in Marijinemu Srcuticn

Bistvo posvetitve je v skladu s posvetitveno molitvijo zavestna in popolna odpoved grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu ter nepreklicna podaritev Marijinemu Srcu in po njem Jezusovemu Srcu, kot odgovor na njuno ljubezen. S to posvetitvijo se zavestno obnovi in poglobi krstna posvetitev Bogu.

Sticna

Zakaj govorimo o Jezusovem in Marijinem"srcu"

Najprej zato, ker o Jezusovem in Marijinem Srcu govorijo odloki cerkvenega učiteljstva in cerkvena liturgija (praznik Srca Jezusovega in spomin Srca Marijinega).

Tudi Jezus in Marija se tako predstavita v posebnih razodetjih (npr. sv. Marjeti Alakok, sv. Katarini Labouré, fatimskim vidcem, sv. Favstini Kowalski). Temelj za to pa je že v Svetem pismu.

 

 

 

sveta_marjeta _marija_alacoque_1.jpg

sveta_katarina_laboure.jpg

fatimski_vidci.jpg

favstina_kowalska_1.jpg

Sveta Marjeta Alacoque
Prvi petki

Sveta Katarina Labouré
Čudodelna svetinja

Fatimski vidci Prve sobote

Sveta Favstina Kowalska
Praznik  Božjega Usmiljenja

V Svetem pismu in splošni govorici ljudi 'srce' pomeni osebno središče človeka in je simbol njegove ljubezni.

Ko govorimo o Jezusovem in Marijinem srcu, mislimo na Jezusa in Marijo pod vidikom bogastva njunega notranjega življenja, zlasti njune ljubezni do nebeškega Očeta in do nas ljudi.

Človeštvo danes bolj kot kdajkoli potrebuje Božje dobrote, ljubezni in usmiljenja. Prav tega smo deležni pri posvetitvi Jezusovemu in Marijinemu Srcu in pri življenju iz te posvetitve.

 jezus_marija_srce_jezusovo_in_marijino_srce_7777_podoba.jpg
 Jezusovo in Marijino Srce  

Podoba obeh Src nam govori o njuni neizmerni ljubezni do ljudi, do vsake župnije, do vsake družine, do vsakega posameznika.

Njuna ljubezen do grešnega človeštva se razodeva vseskozi od Jezusovega rojstva v betlehemskem hlevu do smrti na križu na Golgoti. Njuna ljubezen je tako čudovita posebno zato, ker je križana. 

 

 

Jezus in Marija nas z izkazovanjem svoje ljubezni hočeta pripeljati k nesebični ljubezni do Boga in do bližnjega, kar je bistvo svetosti, h kateri smo vsi poklicani.

Ker nas ljubita, hočeta rešiti človeštvo, ki je zašlo na stranpot.

O tem nam govorijo tudi fatimska sporočila. Treba je verovati v njuno ljubezen in jima zaupati ter se jima popolnoma izročiti. Prenovila bosta naša srca, da bomo začeli misliti, govoriti, delati in ljubiti kakor onadva.

Jezus je sv. Marjeti Alakok zagotovil, da bodo mlačni kristjani, če bodo častili Jezusovo Srce in se mu posvetili, postali goreči, in taki pa bodo hitro dospeli do velike popolnosti.

sticnasticna

Sticna

Zakaj hkratna posvetitev obema Srcema

Doslej je bila v navadi posebej posvetitev Jezusovemu in posebej Marijinemu Srcu. Vsaka od teh posvetitev je dosegla svoj vrhunec v papeževi posvetitvi vesoljne Cerkve in vsega sveta.

papez_leon_XIII.jpg

papez_pij_12.jpg

papez_janez_pavel_2.jpg

 Papež Leon XIII.   

 Papež Pij XII.   

 Papež Janez Pavel II.  

Tako je papež Leon XIII. leta 1899 vso Cerkev in ves svet posvetil Jezusovemu presvetemu Srcu, papež Pij XII. pa leta 1942 vso Cerkev in ves svet Marijinemu brezmadežnemu Srcu, papež Janez Pavel II. je takšno izročitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu izvršil leta 1984 in leta 2000.

Jezus in Marija spadata skupaj. Zato se posvetimo in izročimo obema hkrati.

V litanijah Srca Jezusovega molimo:

»Srce Jezusovo, v Materi Devici od Svetega Duha upodobljeno.«

Po delovanju Svetega Duha je bil Jezus kot človek s človeškim srcem oblikovan v telesu Device Marije. Obe Srci sta bili že od začetka čudovito združeni.

Marijino Srce je prvo počastilo Jezusovo Srce in je najgloblje doumelo globino njegove ljubezni.

Ona je kot vzgojiteljica oblikovala Srce svojega Sina.

Ko je bilo Jezusovo Srce na križu z vojakovo sulico prebodeno, je tudi Marijino Srce prebodel meč bolečin. V Jezusovem Srcu odseva Srce njegove Matere.

Češčenje Marijinega Srca se je v Cerkvi razvijalo vzporedno s češčenjem Srca Jezusovega. Spomin Marijinega brezmadežnega Srca je takoj za praznikom presvetega Srca Jezusovega, kar kaže na njuno tesno povezanost.

Pri vseh treh prikazanjih angela v Fatimi leta 1916 je angel miru skupaj z Jezusovim omenil tudi Marijino Srce. Kjer je Sin, tam je tudi Mati!

Pri drugem prikazanju Device Marije v Fatimi, 13. junija 1917, je Lucija dobila življenjsko nalogo, da širi češčenje Marijinega brezmadežnega Srca, v katerem je rešitev človeštva. Češčenje Jezusovega Srca je bilo takrat v Cerkvi že močno uveljavljeno.

sticnasticna

Sticna

Bistvo posvetitve

 • Bistvo posvetitve je v skladu s posvetitveno molitvijo zavestna in popolna odpoved grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu ter nepreklicna podaritev Marijinemu Srcu in po njem Jezusovemu Srcu, kot odgovor na njuno ljubezen. S to posvetitvijo se zavestno obnovi in poglobi krstna posvetitev Bogu.

Vsi ljudje smo Jezusovi, ker je naš Stvarnik in Odrešenik. Še bolj smo po svetem krstu njegovi vsi kristjani. Pripadnost Jezusu moramo potrditi in jo nato vedno znova potrjevati z osebno odločitvijo zanj. To se na odličen način zgodi pri dobro pripravljeni posvetitvi Jezusovemu Srcu.

Nismo le Jezusovi, ampak tudi Marijini, saj je naša duhovna mati. Kdor se izroči Marijinemu Srcu, ga ona izroči Jezusovemu. Ona je bližnjica k Jezusu, srednica in priprošnjica pri njem.

Velja pravilo sv. Ludvika Grigniona Montfortskega: Po Mariji k Jezusu!

V polnem pomenu se lahko posvetimo samo Bogu, zato tudi Jezusu, ki ni samo pravi človek, ampak tudi pravi Bog. Devici Mariji se posvetimo le v širšem (analognem) pomenu te besede, zato v soglasju z novejšimi navodili Apostolskega sedeža raje uporabljamo izraz 'izročitev', 'podaritev'.

S posvetitvijo po Mariji izročimo Jezusu:

 • svojo dušo in telo,
 • duhovni napredek,
 • svoje molitve,
 • žrtve in dobra dela,
 • svoje skrite duhovne boje,
 • prizadevanje za čistost duše,
 • različne križe,
 • zdravstveno stanje,
 • svojo družino,
 • znance in prijatelje,
 • svoj poklic in
 • materialne dobrine.

V nas se začne novo življenje, ki je oblikovano po Jezusovem in Marijinem Srcu.

 • Če se zavestno podarimo Jezusovemu in Marijinemu Srcu, se nam tudi onadva podarita na nov način. Gre za zavezo dveh ljubezni.
 • Ko se podarimo Jezusu in Mariji, smo njuna last in onadva bosta skrbela za nas kot za svojo lastnino.

Sticna

Življenje iz posvetitve

Posvetitev ni le enkratno dejanje. S svojim življenjem jo vsak dan znova potrjujemo in obnavljamo.

V litanijah Srca Jezusovega imenujemo Srce Jezusovo »žareče ognjišče ljubezni« ter »dobrote in ljubezni polno«.

Ob njegovem Srcu lahko naše srce zopet zažari v ljubezni, se napolni z dobroto in ljubeznijo, zahrepeni po svetosti ter začne nesebično ljubiti.

Samo ljubezen lahko vzpodbudi človeka za nesebično ljubezen.

Sveta Marjeta Marija Alakok je zapisala:

 • »Zdi se mi, kako ni krajše poti, da pridemo do popolnosti, in da ni bolj gotovega sredstva za zveličanje, kakor je posvetitev Božjemu Srcu.«

Svetnica je večkrat izjavila:

 • »Mislim, da se ne bo pogubil nihče, kdor bo Jezusovo Srce častil in se mu posvetil.«

Posvetitev nas usmeri v ljubezen do bližnjega. Naš apostolat je najprej apostolat molitve in žrtve ter zglednega krščanskega življenja, v izpolnjevanju Božjih in cerkvenih zapovedi.

Molili bomo za rast Božjega kraljestva v dušah. V ta namen bomo sprejeli nase tudi odpovedi in žrtve.

Predvsem bomo vsak dan voljno nosili svoj križ ter tako zadoščevali Jezusovemu in Marijinemu Srcu za svoje grehe in grehe vsega človeštva.

Sticna

Če želite biti obveščeni o dejavnostih Odbora za posvetitev JMS, vpišite spodaj svoje kontaktne podatke. Polja, ki so označena z modrim, je potrebno obvezno izpolniti.

Ime:
Priimek:
E-pošta:
Tel. št.:
Podjetje ali organizacija:
Naslov (URL) spletne strani:

Papež Janez Pavel II.

"Z veseljem vam sporočam, da je bilo Vaše pismo zelo skrbno preučeno. Prejel sem častno nalogo, naj Vas obvestim,

Papez_Janez_Pavel_II.jpg

da sveti oče Janez Pavel II. spodbuja to hvalevredno pobudo."

 Dnevnik
Svete Favstine Kowalske

Papezeva_podpora_in_vzpodbuda_1.jpg

 Slovenska_skofovska_konferenca.jpg

Molitveni in posvetitveni obrazci

Molitve za pripravo
na posvetitev

Molitev za pripravo
na osebno posvetitev

Molitev za pripravo
na posvetitev župnije

 

Cistercijanska opatija Sticna

Posvetitvene molitve

Molitev za osebno posvetitev posameznikov in skupin

Molitev za
osebno posvetitev družine

1. Molitev za posvetitev župnije
(edninska oblika)

2. Molitev za posvetitev župnije
(množinska oblika)

 

Cistercijanski samostan Stična

Molitve po posvetitvi

Molitev po posvetitvi
za posameznike

Molitev po posvetitvi
za družine

Molitev po posvetitvi
za župnije

Molitve in zadnje novice  z vami

Vrtnice

 
 

 

 

Bori se proti spamerjem!

Sticna.com
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU

sticnacom@gmail.com