Posveta i predanje Isusovu i Marijinu Srcu

sadovi_posvetitve_jezusovemu_in_marijinemu_srcu.jpgKrščanin se može posvetiti in izručiti Isosovom i Marijinom Srcu kdjegod i kadgod.

Važno je da želi potpuno pripadati Isusu i Mariji.

 

Odbor za posvetu
Isusovu i Marijinu Srcu
Samostan Stična, Si-1295 Ivančna Gorica, EU

Molitve za pripremu
za posvetu

 

Molitva za pripremu za
osobnu posvetu

Molitva za pripremu za
posvetu župe

 

Molitve za posvetu

 

Molitva za osebnu posvetu pojedinaca i skupina

Molitva za posvetu obitelji

1. Molitva za posvetu župe
(u jednini)

2. Molitva za posvetu župe
(u množini)

Molitve poslije posvete

 

Molitva poslije posvete za pojedince

Molitva poslije posvete za obitelji

Molitva poslije posvete za župe

 

Molitve poslije posvete Isusovu i Marijinu Srcu

Bookmark and Share

Molitva poslije posvete za pojedince

 

Presveto Srce Isusovo, po Bezgrješnom Srcu Marijinu darujem ti svoje misli, riječi i djela ovoga dana.

Neka moj život, po zagovoru Majke Marije, bude suglasan s tvojim Evanđeljem i prožet vjerom, ufanjem i ljubavlju.

Tako češ sa svojim križem i uskrsnućem za mene biti put, istina i život. Amen.

Ispis molitve
Adobe Reader
 

Molitva poslije posvete za obitelji

 

Presveto Srce Isusovo, Bezgrješno Srce Marijino, naša obitelj vam se s ljubavlju izručuje i potpuno predaje.

Budite s nama i pomozite nam da uzmognemo vršiti Isusovu zapovijed ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, živjeti po Božjim i crkvenim zapovijedima, te se ravnati prema nauku crkvenog učiteljstva pod vodstvom Petrova nasljednika.

Tako ćemo rasti u međusobnoj ljubavi i jedinstvu.

Bezgrješno Srce Marijino, vodi nas na putu k Isusu. Presveto Srce Isusovo, budi naš život i naše uskrsnuće. Amen.

Ispis molitve
Adobe Reader

 

Molitva poslije posvete za župe

 

Presveto Srce Isusovo, Bezgrješno Srce Marijino, naša župa vam se s ljubavlju izručuje i potpuno predaje.

Budite s nama i pomozite nam da uzmognemo vršiti zapovijed ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, živjeti po Božjim i crkvenim zapovijedima te se ravnati prema nauku crkvenog učiteljstva pod vodstvom Petrova nasljednika.

Tako ćemo rasti u međusobnoj ljubavi i jedinstvu.

Bezgrješno Srce Marijino, vodi nas na putu k Isusu! Presveto Srce Isusovo, budi naš život i naše uskrsnuće! Amen.

Ispis molitve
Adobe Reader

 

 

 

 

 

 

 


 

S crkvenim odobrenjem

 
 

Fight Spam! Click Here!

Sticna.com
Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, Si - 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU

sticnacom@gmail.com