Modlitwa wiernych

 

 

 

 

Modlitwa wiernych

sadovi_posvetitve_jezusovemu_in_marijinemu_srcu.jpgChrześcijanin może się poświęcić i oddać Sercu Jezusa i Sercu Maryi gdziekolwiek i w każdej chwili

  • Jest ważne, że chcemy całkowicie należec do Jezusa i Maryi
  • Słuszne jest, że przy takim poświęceniu odmówimy modlitwę zatwierdzoną przez Kościół
  • Poświęcenie przyniesie więcej owoców, jeżeli czy to osobiście czy to grupowo dobrze się przygotujemy
  • Trzeba wiedzieć, co to jest poświęcenie
  • Jeżeli chcecie współpracować przy rozszerzeniu poświęcenia się Sercu Jezusa i Sercu Maryi, w tekście na waszej stronie kliknijcie

 

Rada Poświęcenia
Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Opactwo Cystersów Stična, Stična 17,  
Si - 1295 Ivančna Gorica, Słowenia, EU

Modlitwy przygotowania do poświęcenia się
Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Modlitwa przygotowania się do osobitego poświęcenia

Modlitwa przygotowania do poświęcenia parafi

 

Modlitwa poświęcenia się Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Modlitwa osobitego poświęcenia osób i grup

Modlitwa osobitego poświęcenia rodziny

1. Modlitwa na poświęcenie parafi
(forma pojedyncza)

2. Modlitwa na poświęcenie parafi
(forma zbiorowa)

Modlitwa po poświęceniu się Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Modlitwa po poświęceniu
dla osby

Modlitwa po poświęceniu
dla rodzin

Modlitwa po poświęceniu
dla parafii

Modlitwa wiernych

Modlitwa poświęcenia się Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Bookmark and Share

Modlitwa wiernych
Modlitwa osobistego poświęcenia osób i grup

Odwieczny Ojcze, w Duchu Świętym chcemy się poświęcić i oddać Sercu Jezusa i Maryi, by być coraz bardziej oddanymi i wiernymi Twymi dziećmi. Matko Maryjo, ja, (imię), dzisiaj oddaję się Twojemu Niepokalanemu Sercu. Przyjmij mnie pod swoją macierzyńską opiekę i prowadź mnie do swego Syna Jezusa.

Panie Jezu, przez Niepokalane Serce Maryi poświęcam i oddaję się Twojemu Najświętszemu Sercu. Uczyń Serce moje według Serca Twego, abyś Ty coraz bardziej żył we mnie.

Najświętsze Serce Jezusa, Niepokalane Serce Maryi, tym poświęceniem i oddaniem się odwzajemniam Wam miłość, którą okazaliście mi przez całe swoje ziemskie życie, szczególnie na Kalwarii i którą okazujecie mi aż do dziś. Równocześnie odnawiam swoje chrzcielne poświęcenie Trójjedynemu Bogu: wyrzekam się grzechu, uwodzenia zła i złego ducha, wierzę we wszystko co Bóg nam objawił i jak Kościół Katolicki naucza.

Przyrzekam, że będę wypełniał Jezusowe przykazanie miłości do Boga i bliźniego, Boże i kościelne przykazania i będę się kierował nauką Magisterium Kościoła pod przewodnictwem Następcy Piotra. Chcę tym przyczynić się do jedności i wzrostu Kościoła. Będę chętnie modlił się różańcem świętym osobiście, w rodzinie i w innych wspólnotach, i nabożeństwem pierwszych piątków i sobót będę zadośćuczynił za grzechy swoje i całej ludzkości.

Najświętsze Serce Jezusa, Niepokalane Serce Maryi, pomóżcie mi, bym przyjmował Ewangelię do swojego serca i przeżywał ją z wiarą, nadzieją i miłością. W taki sposób Jezus Chrystus przez swój krzyż i zmartwychwstanie będzie dla mnie drogą, prawdą i życiem. Niech się karmię niebieskim Chlebem i żyję z Ofiary Eucharystycznej, bym przemógł każde zło i zawsze wybierał życie.

Pełen zaufania uciekam się, by znaleźć schronienie w Waszych kochających Sercach. Brońcie mnie we wszystkich niebezpieczeństwach, a po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania doprowadźcie mnie do wiecznej ojczyzny. Amen.

Modlitwa wiernych

Wydrukuj modlitwę, Wydrukuj modlitwę z obrazem
Adobe Reader

Modlitwa wiernych

Modlitwa wiernych

Modlitwa osobistego poświęcenia rodziny

Jezu, Maryjo! Z Józefem żyliście w nazaretańskiej rodzinie, dlatego jest Wam miła każda rodzina, również nasza.

Matko Maryjo, Królowo rodziny! Nasza rodzina, złączona we wzajemnej miłości dziś oddaje się Twojemu Niepokalanemu Sercu. Przyjmij nas pod swoją macierzyńską opiekę i prowadź nas do swego Syna Jezusa.

Panie Jezu, zebrani w Twoje Imię, przez Niepokalane Serce Maryi poświęcamy i oddajemy się Twojemu Najświętszemu Sercu. Uczyń Serca nasze według Serca Twego, abyś Ty coraz bardziej żył w nas.

Najświętsze Serce Jezusa, Niepokalane Serce Maryi, (w rodzinie z nieletnimi dziećmi dodają: szczególnie poświęcamy i oddajemy Wam wychowanie dzieci), pomóżcie nam byśmy pilnie wykonywali swoje obowiązki, żyli według Bożych i kościelnych przykazań, szczególnie przykazania miłości do Boga i bliźniego, przyjmowali Ewangelię do swojego serca i kierowali się nauką Magisterium Kościoła pod przewodnictwem Następcy Piotra.

Chcemy szanować jeden drugiego, cierpliwie znosić się nawzajem, przebaczać sobie, oddani z Chrystusem nosić swój krzyż, starać się o miłość, która jest gotowa dać życie dla drugiego. Niech nie zamykamy się w sobie, ale bądźmy uważni na potrzeby krewnych i innych ludzi.

Tak jak Kościół domowy nasza rodzina niech będzie wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą ludzkich i chrześcijańskich cnót, szczególnie miłości. Będziemy chętnie uczestniczyć w życiu parafii, brać udział we Mszy świętej i w Sakramencie Pokuty, urzeczywistniać pojednanie z Bogiem i między sobą. Chleb Eucharystyczny niech z nas uczyni jedno ciało. Codzienna rodzinna i osobista modlitwa niech nam będzie najmocniejszą zachętą do przyjmowania odpowiedzialności, którą mamy jako rodzina chrześcijańska.

Najświętsze Serce Jezusa, Niepokalane Serce Maryi, brońcie nas od każdego grzechu. Szczególnie postanawiamy, że będziemy wystrzegać się grzechów przeciwko wierze, nadziei i miłości, grzechów przeklinania i nieczystości, grzechów języka i zazdrości, grzechów nienawiści i każdego zła.

Obiecujemy, że będziemy święcić dni Pańskie. Dla nawrócenia grzeszników będziemy chętnie modlić się różańcem świętym i nabożeństwem pierwszych piątków i sobót będziemy zadośćuczynili za wszystkie zniewagi, którymi Was obrażamy i oddalony od Boga świat.

Pomóżcie nam, by stale żyć w łasce uświęcającej i byśmy pozostali Wam wierni aż do końca. Niech wszyscy członkowie naszej rodziny dotrą do szczęśliwej starości a kiedyś z przyjaciółmi do wiecznej radości w niebie. Amen.

Modlitwa wiernych

Wydrukuj modlitwę, Wydrukuj modlitwę z obrazem
Adobe Reader

Modlitwa wiernych

Modlitwa wiernych

Modlitwa na poświęcenie parafii
(forma pojedyncza)

* Jeżeli nie chodzi o parafię, ale o jakąś inną wspólnotę, tekst należy dopasować.

Matko Maryjo, jutrzenko zbawienia, jako proboszcz parafii*........................................ oddaję dziś siebie i swoją parafię* Twojemu Niepokalanemu Sercu. Przyjmij nas pod swoją macierzyńską opiekę i prowadź nas do swego Syna Jezusa, który jest światłem świata, jedynym Zbawicielem, naszą nadzieją i zbawieniem.

Panie Jezu, przez Niepokalane Serce Maryi w Duchu Świętym poświęcam i oddaję Twojemu Najświętszemu Sercu siebie i moja parafię*. Bądźmy coraz bardziej oddanymi i wiernymi dziećmi Ojca Niebieskiego.

Poświęcam i oddaję Ci wszystkich parafian*, począwszy od najsłabszych, od jeszcze nienarodzonych, aż po chorych, inwalidów i starych. Oddaję Ci nasze rodziny, nasze dzieci, naszą młodzież, samotnych i owdowiałych. Szczególnie błagam Cię za rodzinami nieuporządkowanymi, poranionymi i rozbitymi. Popatrz na młodych, którzy szukają sensu życia i na tych, którzy gubią się w najróżniejszych uzależnieniach.

Wspomagaj bezrobotnych, osamotnionych i wątpiących. Błagam Cię za wszystkich oddalonych z naszej parafii*. Za wstawiennictwem Maryi przyjmij wszystkich wymienionych do swego miłosiernego Serca a mnie uczyń współpracownikiem Twojego miłosierdzia.

Miłosierny Zbawicielu, pomnóż w nas swoją łaskę, byśmy odnowili swoje chrzcielne poświęcenie Trójjedynemu Bogu: wyrzekli się grzechu, uwodzenia zła i złego ducha, wierzyli we wszystko co Bóg nam objawił i jak Kościół Katolicki naucza. Udziel nam ducha miłości, byśmy żyli według Ewangelii, wypełniali Twoje przykazanie miłości do Boga i bliźniego, Boże i kościelne przykazania, godnie przyjmowali Sakramenty, szczególnie Sakrament Pojednania i Eucharystii i kierowali się nauką Magisterium Kościoła.

Wspieraj nas, byśmy w mocy Ducha Świętego, Jego darów i charyzmatów z radością i wielkodusznością słuchali Bożego wołania i na nie odpowiadali, uczestniczyli w Nowej Ewangelizacji i przyczyniali się do jedności i wzrostu wspólnoty parafialnej* i Kościoła powszechnego.

Pobudź nas do modlitwy i nakłoń, byśmy się karmili Słowem Bożym i niebiańskim Chlebem. W ten sposób dobrze przygotowani, przezwyciężymy każde zło i będziemy zawsze wybierać życie. Broń nas we wszystkich niebezpieczeństwach i za wstawiennictwem Dziewicy Maryi po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania szczęśliwie doprowadź nas w objęcia niebieskiego Ojca. Amen.

Modlitwa wiernych

Wydrukuj modlitwę, Wydrukuj modlitwę z obrazem
Adobe Reader

Modlitwa wiernych

Modlitwa wiernych

Modlitwa na poświęcenie parafii 
(forma zbiorowa)

* Jeżeli nie chodzi o parafię, ale o jakąś inną wspólnotę, tekst należy dopasować.

Matko Maryjo, jutrzenko zbawienia, nasza parafia*........................................ oddaje dziś siebie Twojemu Niepokalanemu Sercu. Przyjmij nas pod swoją macierzyńską opiekę i prowadź nas do swego Syna Jezusa, który jest światłem świata, jedynym Zbawicielem, naszą nadzieją i zbawieniem.

Panie Jezu, jako parafia* przez Niepokalane Serce Maryi w Duchu Świętym poświęcamy i oddajemy Twojemu Najświętszemu Sercu. Bądźmy coraz bardziej oddanymi i wiernymi dziećmi Ojca Niebieskiego.

Poświęcamy i oddajemy Ci wszystkich parafian*, począwszy od najsłabszych, od jeszcze nienarodzonych, aż po chorych, inwalidów i starych. Oddajemy Ci nasze rodziny, nasze dzieci, naszą młodzież, samotnych i owdowiałych. Szczególnie błagamy Cię za rodzinami nieuporządkowanymi, poranionymi i rozbitymi. Popatrz na młodych, którzy szukają sensu życia i na tych, którzy gubią się w najróżniejszych uzależnieniach.

Wspomagaj bezrobotnych, osamotnionych i wątpiących. Błagamy Cię za wszystkich oddalonych z naszej parafii*. Za wstawiennictwem Maryi przyjmij wszystkich wymienionych do swego miłosiernego Serca a nas uczyń współpracownikami Twojego miłosierdzia.

Miłosierny Zbawicielu, pomnóż w nas swoją łaskę, byśmy odnowili swoje chrzcielne poświęcenie Trójjedynemu Bogu: wyrzekli się grzechu, uwodzenia zła i złego ducha, wierzyli we wszystko, co Bóg nam objawił i jak Kościół Katolicki naucza. Udziel nam ducha miłości, byśmy żyli według Ewangelii, wypełniali Twoje przykazanie miłości do Boga i bliźniego, Boże i kościelne przykazania, godnie przyjmowali Sakramenty, szczególnie Pojednania i Eucharystii i kierowali się nauką Magisterium Kościoła.

Wspieraj nas, byśmy w mocy Ducha Świętego, Jego darów i charyzmatów z radością i wielkodusznością słuchali Bożego wołania i na nie odpowiadali, uczestniczyli w Nowej Ewangelizacji i przyczyniali się do jedności i wzrostu wspólnoty parafialnej* i Kościoła powszechnego.

Chcemy karmić się Słowem Bożym i niebiańskim Chlebem i regularnie modlić się, abyśmy dobrze przygotowani, mogli przezwyciężyć każde zło i zawsze wybierać życie. Broń nas we wszystkich niebezpieczeństwach i za wstawiennictwem Dziewicy Maryi po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania szczęśliwie doprowadź nas w objęcia niebieskiego Ojca. Amen.

Modlitwa wiernych

Wydrukuj modlitwę, Wydrukuj modlitwę z obrazem
Adobe Reader

 Modlitwa wiernych

Modlitwa wiernych

Z pozwoleniem władz Kościelnych

 
 

Walcz ze spamem! Kliknij tutaj!

Sticna.com
Opactwo Cystersów Stična, Stična 17,  Si - 1295 Ivančna Gorica, Słowenia, EU

sticnacom@gmail.com