Biblia

 
 

Biblia

sadovi_posvetitve_jezusovemu_in_marijinemu_srcu.jpgChrześcijanin może się poświęcić i oddać Sercu Jezusa i Sercu Maryi gdziekolwiek i w każdej chwili

 • Jest ważne, że chcemy całkowicie należec do Jezusa i Maryi
 • Słuszne jest, że przy takim poświęceniu odmówimy modlitwę zatwierdzoną przez Kościół
 • Poświęcenie przyniesie więcej owoców, jeżeli czy to osobiście czy to grupowo dobrze się przygotujemy
 • Trzeba wiedzieć, co to jest poświęcenie
 • Jeżeli chcecie współpracować przy rozszerzeniu poświęcenia się Sercu Jezusa i Sercu Maryi, w tekście na waszej stronie kliknijcie

 

Rada Poświęcenia
Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Opactwo Cystersów Stična, Stična 17,  
Si - 1295 Ivančna Gorica, Słowenia, EU

Modlitwy przygotowania do poświęcenia się
Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Modlitwa przygotowania się do osobitego poświęcenia

Modlitwa przygotowania do poświęcenia parafi

 

Modlitwa poświęcenia się Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Modlitwa osobitego poświęcenia osób i grup

Modlitwa osobitego poświęcenia rodziny

1. Modlitwa na poświęcenie parafi
(forma pojedyncza)

2. Modlitwa na poświęcenie parafi
(forma zbiorowa)

Modlitwa po poświęceniu się Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Modlitwa po poświęceniu
dla osby

Modlitwa po poświęceniu
dla rodzin

Modlitwa po poświęceniu
dla parafii

Biblia

Biblia - Biblijne fundamenty czci Serca Jezusa i Maryi

Bookmark and Share

Na cześć Serca Jezusa miały wpływ szczególnie dwie myśli biblijne: podkreślenie miłości Bożej i pogłębiona medytacja Chrystusowych ran. Szczególnie rany Jego Serca. Cześć dla Serca Maryi wzrastała szczególnie podczas medytacji tekstów ewangelisty Łukasza, które mówią o Sercu Maryi.

 Biblia - Biblijne fundamenty

 Biblia - Biblijne fundamenty

Objawienie miłości Bożej

papiez_pius_12.jpg

Papież Pius XII w konstytucji „Haurietis aquas” napisał:

 • „Miłość Boża, która jest racją zasadniczą tego kultu, bywa w Starym i w Nowym Testamencie w takich obrazach przedstawiana, które nas głęboko wzruszają” (nr 13).
 • Ponieważ „tajemnica miłości Bożej jest początkiem i szczytem tak wcielenia jak i zbawienia” (nr 24).

Miłość Boża objawiła się najgłębiej w Jezusie Chrystusie.

papiez_jan_pawel_2.jpg

Papież Jan Paweł II pyta siebie w jednym ze swoich przemówień:

 • „Czyż nie jest to serce Tego, który ‘przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich’ (Dz 10,38)?
 • Czyż nie jest to serce Tego, który sprawił, że ślepi przejrzeli, chromi chodzili, martwi zostali wskrzeszeni? – i że Dobra Nowina była głoszona ubogim (Łk 7,22)?
 • Czyż nie jest to serce Jezusa, który nie miał gdzie skłonić głowy, a lisy miały swoje nory, a ptaki swoje gniazda (Mt 8,20)?
 • Czyż nie jest to serce Jezusa, który bronił kobietę, którą złapali na cudzołóstwie, aby ją ukamienować i który potem rzekł: ‘Idź, a od tej chwili już nie grzesz!’ (J 8,3-10)?”

Miłość serca Jezusa Katechizm Kościoła Katolickiego tak opisuje:

katechizm_swiety_duch.jpg

 • „Podejmując swoim ludzkim sercem miłość Ojca do ludzi, Jezus, ‘do końca ich umiłował’ (J 13,1),
 • ponieważ ‘nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich’ (J 15,13).
 • W ten sposób w cierpieniu i śmierci człowieczeństwo Jezusa stało się wolnym i doskonałym narzędziem Jego Boskiej Miłości, która pragnie zbawienia ludzi” (nr 609).

 

 Biblia - Biblijne fundamenty

 Rany Chrystusa

Miłość Boża dosięgła swego szczytu w ofierze Chrystusa na Kalwarii, która dopełniła się przez przebicie serca Jezusa.

poswiecony_serce_przedziurawiony.jpg

 • Szczególną uwagę na rany Jezusa zwraca Jan Ewangelista, który mówi o tym, jak żołnierz przebił włócznią bok Jezusa, po zmartwychwstaniu Chrystusa również o spotkaniu Zmartwychwstałego Zbawiciela z Apostołami, a szczególnie z Tomaszem.
 •  Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, które wydało w roku 2002 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zawiera na ten temat następujący tekst:
 • „Można powiedzieć w pewnym sensie, że pobożność do Serca Chrystusa jest przetłumaczeniem na terminy liturgiczne spojrzenia, które według prorockiego i ewangelicznego słowa, wszystkie pokolenia chrześcijańskie będą zwracać na tego, który został przebity (por. J 19,37; Zch 12,10),
 • to znaczy na bok Chrystusa, przebity włócznią, z którego wytrysnęły krew i woda (por. J 19,34), symbol ‘cudownego sakramentu całego Kościoła’.
 • Tekst Janowy, który opowiada o pokazaniu rąk i boku przez Chrystusa swoim uczniom (por. J 20,20) i zachęcie zwróconej przez Niego do Tomasza, aby wyciągnął rękę i włożył do Jego boku (por. J 20,27)
 •  miał także poważny wpływ na powstanie i rozwój kościelnej pobożności do Najświętszego Serca” (nr 167).

 Biblia - Biblijne fundamenty

Serce Maryi

Pismo Święte mówi również o Sercu Maryi.

serce_maryi_1.jpg

 • Ewangelista Łukasz mówi, że Maryja wszystkie te słowa, które Jej powiedzieli pasterze o Jezusie „zachowywała i rozważała w swoim sercu” (Łk 2,19).
 • Kiedy znajduje Jezusa w świątyni ten sam Ewangelista przedstawia podobnie: „a Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu” (Łk 2,51).
 • Ewangelista tak zwrócił uwagę na duchową głębię serca Maryi, które było całkowicie ukierunkowane na Jezusa. O tym świadczą również słowa Maryi do anioła: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38).

O Sercu Maryi mówi również proroctwo Symeona:

 • „A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 1,35).
 • Duchową głębię Serca Maryi we wspaniały sposób objawia również śpiew „Wielbi dusza moja Pana” (Łk 1,46-55).

 Biblia - Biblijne fundamenty

 
 

Walcz ze spamem! Kliknij tutaj!

Sticna.com
Opactwo Cystersów Stična, Stična 17,  Si - 1295 Ivančna Gorica, Słowenia, EU

sticnacom@gmail.com