Jezus Chrystus

 
 

Jezus Chrystus

sadovi_posvetitve_jezusovemu_in_marijinemu_srcu.jpgChrześcijanin może się poświęcić i oddać Sercu Jezusa i Sercu Maryi gdziekolwiek i w każdej chwili

 • Jest ważne, że chcemy całkowicie należec do Jezusa i Maryi
 • Słuszne jest, że przy takim poświęceniu odmówimy modlitwę zatwierdzoną przez Kościół
 • Poświęcenie przyniesie więcej owoców, jeżeli czy to osobiście czy to grupowo dobrze się przygotujemy
 • Trzeba wiedzieć, co to jest poświęcenie
 • Jeżeli chcecie współpracować przy rozszerzeniu poświęcenia się Sercu Jezusa i Sercu Maryi, w tekście na waszej stronie kliknijcie

 

Rada Poświęcenia
Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Opactwo Cystersów Stična, Stična 17,  
Si - 1295 Ivančna Gorica, Słowenia, EU

Modlitwy przygotowania do poświęcenia się
Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Modlitwa przygotowania się do osobitego poświęcenia

Modlitwa przygotowania do poświęcenia parafi

 

Modlitwa poświęcenia się Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Modlitwa osobitego poświęcenia osób i grup

Modlitwa osobitego poświęcenia rodziny

1. Modlitwa na poświęcenie parafi
(forma pojedyncza)

2. Modlitwa na poświęcenie parafi
(forma zbiorowa)

Modlitwa po poświęceniu się Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Modlitwa po poświęceniu
dla osby

Modlitwa po poświęceniu
dla rodzin

Modlitwa po poświęceniu
dla parafii

Jezus Chrystus

Wyjątkowość inicjatywy w Słowenii
równoczesne poświecenie obojgu Sercom

Bookmark and Share

Jezus Chrystus

Osobiste i rodzinne poświecenie się

W roku 1998 w Słowenii rozpoczęliśmy inicjatywę osobistego poświecenia się w ramach parafii osób i rodzin Sercu Jezusa i Maryi. Inicjatywę tę poparło około 300 podpisanych z pośród kapłanów, zakonników i świeckich.

Inicjatywę przedstawiliśmy Konferencji Episkopatu Słowenii z prośbą, by potwierdziła i poparła te wysiłki. Biskupi na swym trzecim plenarnym posiedzeniu w Lublanie, 17 listopada 1998r. uczynili to chętnie.

Podkreślili, że koniecznym w tym poświęceniu jest „osobista, wolna decyzja, solidne modlitewne przygotowanie, dobre poznanie natury poświęcenia i świadoma akceptacja zadań, które wynikają z poświęcenia się, szczególnie jeszcze gorliwsze i konsekwentne życie chrześcijańskie dla dobra duchowego całego Kościoła”.

W stosunku do współpracy proboszczów i innych przełożonych biskupi napisali:

 • „Proboszczów i innych przełożonych prosimy, żeby to poświęcenie zalecali w swoich parafiach i wspólnotach oraz pomagali przy przygotowaniu i realizacji tym, którzy zdecydują się poświęcić”.

Biskupi mianowali do Rady dla poświęcenia Sercu Jezusa i Maryi przedstawicieli poszczególnych diecezji. Rada ta spotkała się kilka razu do roku i włączyła do współpracy jeszcze innych członków, którzy należą do Rozszerzonej Rady. Zadaniem Rady dla poświęcenia jest przyspieszać i towarzyszyć poświęceniu osób, rodzin i parafii.

 Jezus Chrystus

Papież Jan Paweł II

Ze słoweńską inicjatywą zapoznaliśmy Papieża Jana Pawła II.

Nuncjusz apostolski w Słowenii bp Edmond Farhat odpowiedział nam w roku 2000:

 

„Z radością zawiadamiam was, że wasz list był bardzo dokładnie przestudiowany. Otrzymałem honorowe zadanie, by was poinformować o tym, że Ojciec Święty Jan Paweł II zachęca do tej godnej chwały inicjatywy”.

papiez_jan_pawel_II.jpg

 Jezus Chrystus

 Jezus Chrystus

Rada ułożyła, a kierownictwo lokalnego Kościoła potwierdziło obydwa formularze poświęcenia się: dla osób i rodzin.

Rada przygotowała również pomoce dla poświęcenia: serię książeczek o poświęceniu (między innymi: obszerna książka z wytłumaczeniem i modlitwami, nowenną przed poświęceniem, wytłumaczeniem osobistej modlitwy poświęcenia się, owoców poświęcenia się, podręcznik dla poświęcenia z wytłumaczeniem i modlitwami), dwa różne rodzaje obrazów do wyboru (tradycyjny malarza Staneta Kregarja i biblijny malarza Lojzeta Čemažarja),

jezus_i_maria_serce_stane_kregar.jpg

jezus_i_maria_sercet_lojze_cemazar.jpg

Obraz tradycyjny
Staneta Kregarja

Obraz biblijny
Lojzeta Čemažarja

które poświęcający się trzymaliby w swoich mieszkaniach, cudowne medaliki

  cudowny_medal-1.jpgcudowny_medal.2.jpg

Cudowny medalik

kartoniki z modlitwą poświęcenia. Rada wydaje też książeczki dla codziennego czerwcowego czytania, które nazywają się „róże”.

Do tej pory inicjatywę poświęcenia osób i rodzin przyjęło około jedna trzecia słoweńskich proboszczów, którzy sami też poświęcili się. (2006)

 Jezus Chrystus

Ci, którzy poświęcają się gorliwie starają się:

 • prowadzić konsekwentnie życie chrześcijańskie według Ewangelii
 • świętować niedziele i święta nakazane
 • regularnie modlić się, również modlitwą różańca świętego
 • odprawiać nabożeństwo pierwszych piątków i pierwszych sobót
 • troszczyć o miłość wzajemną w rodzinie oraz pomoc ludziom w cielesnych i duchowych udrękach
 • odnawiać i rozprzestrzeniać poświęcenie

Jezus Chrystus

Poświęcenie parafii

Drugim stopniem starań Rady dla poświęcenia Sercu Jezusa i Maryji jest poświęcenie parafii, którego dokonują proboszczowie.

Każdy proboszcz, który razem ze swoją parafią (z parafialną radą pastoralną), decyduje się, poświęca swoją parafię.

 • Inicjatywę poświęcenia parafii Rada przedstawiła Konferencji Episkopatu Słowenii, która w roku 2003 odpowiedziała: „My, Biskupi zgadzamy się z inicjatywą poświęcenia parafii Sercu Jezusa i Maryi. Jeżeli parafia decyduje się na poświęcenie, musi być ono przygotowane i wykonane dokładnie i w sposób pogłębiony”.

Każdy proboszcz zdaje sobie sprawę, w jak małym stopniu może polepszyć własnymi siłami sytuację w swojej parafii. Dlatego ma liczyć przede wszystkim na Bożą pomoc.

 • Jezus i Maryja będą się w szczególny sposób angażować w parafii, która jest im poświęcona i oddana.

Rada przygotowała, a kierownictwo lokalnego Kościoła potwierdziło, dwa formularze dla poświęcenia parafii Sercu Jezusa i Maryi, w formie pojedynczej i mnogiej.

Dotychczasowe dobre owoce dają nadzieję na duchowe odnowienie naszych parafii.

Jezus Chrystus

 
 

Walcz ze spamem! Kliknij tutaj!

Sticna.com
Opactwo Cystersów Stična, Stična 17,  Si - 1295 Ivančna Gorica, Słowenia, EU

sticnacom@gmail.com