Serce Jezusa

 
 

Serce Jezusa

sadovi_posvetitve_jezusovemu_in_marijinemu_srcu.jpgChrześcijanin może się poświęcić i oddać Sercu Jezusa i Sercu Maryi gdziekolwiek i w każdej chwili

  • Jest ważne, że chcemy całkowicie należec do Jezusa i Maryi
  • Słuszne jest, że przy takim poświęceniu odmówimy modlitwę zatwierdzoną przez Kościół
  • Poświęcenie przyniesie więcej owoców, jeżeli czy to osobiście czy to grupowo dobrze się przygotujemy
  • Trzeba wiedzieć, co to jest poświęcenie
  • Jeżeli chcecie współpracować przy rozszerzeniu poświęcenia się Sercu Jezusa i Sercu Maryi, w tekście na waszej stronie kliknijcie

 

Rada Poświęcenia
Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Opactwo Cystersów Stična, Stična 17,  
Si - 1295 Ivančna Gorica, Słowenia, EU

Modlitwy przygotowania do poświęcenia się
Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Modlitwa przygotowania się do osobitego poświęcenia

Modlitwa przygotowania do poświęcenia parafi

 

Modlitwa poświęcenia się Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Modlitwa osobitego poświęcenia osób i grup

Modlitwa osobitego poświęcenia rodziny

1. Modlitwa na poświęcenie parafi
(forma pojedyncza)

2. Modlitwa na poświęcenie parafi
(forma zbiorowa)

Modlitwa po poświęceniu się Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Modlitwa po poświęceniu
dla osby

Modlitwa po poświęceniu
dla rodzin

Modlitwa po poświęceniu
dla parafii

Serce Jezusa

Modlitwy przygotowania do poświęcenia się Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Bookmark and Share


Modlitwa przygotowania się do osobistego poświęcenia

Najświętsze Serce Jezusa, Niepokalane Serce Maryi, Wam chcemy poświęcić się i oddać.

Pomóżcie nam, by w czasie przygotowania się lepiej pojąć Waszą wyjątkową miłość do nas i by tę miłość móc odwzajemniać z pogłębioną modlitwą i bardziej chrześcijańskim życiem. Będziemy chętnie się modlić świętym różańcem i czcić Najświętszy Sakrament.

Będziemy się starać o większą wierność Ewangelii i Bożym i kościelnym przykazaniom, szczególnie przykazaniu miłości do Boga i bliźniego.

Będziemy bardziej aktywnie uczestniczyć w Ofierze Mszy świętej oraz w nabożeństwie pierwszych piątków i pierwszych sobót. Pełni zaufania uciekamy się, aby znaleźć w schronienie w Waszych kochających Sercach.

Brońcie nas od wszelkich niebezpieczeństw, a po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania doprowadźcie nas do wiecznej ojczyzny. Amen.

 

Wydrukuj modlitwę, Wydrukuj modlitwę z obrazem
Adobe Reader

 

Modlitwa przygotowania do poświęcenia parafii

 Serce Jezusa

Najświętsze Serce Jezusa, Niepokalane Serce Maryi, nasza parafia chce Wam poświęcić się i oddać.

Pomóżcie nam, by w czasie przygotowania się lepiej pojąć Waszą wyjątkową miłość do nas i by tą miłość móc odwzajemniać z pogłębioną modlitwą i bardziej chrześcijańskim życiem.

Będziemy się chętnie modlić świętym różańcem i czcić Najświętszy Sakrament. Będziemy się starać o większą wierność Ewangelii i Bożym i kościelnym przykazaniom, szczególnie przykazaniu miłości do Boga i bliźniego. Będziemy bardziej aktywnie uczestniczyć w Ofierze Mszy świętej oraz w nabożeństwie pierwszych piątków i pierwszych sobót. Pełni zaufania uciekamy się, aby znaleźć schronienie w Waszych kochających Sercach.

Brońcie nas we wszystkich niebezpieczeństwach, a po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania doprowadźcie nas do wiecznej ojczyzny. Amen.

 

Wydrukuj modlitwę, Wydrukuj modlitwę z obrazem
Adobe Reader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Serce Jezusa i Maryje

 

Z pozwoleniem władz Kościelnych

 
 

Walcz ze spamem! Kliknij tutaj!

Sticna.com
Opactwo Cystersów Stična, Stična 17,  Si - 1295 Ivančna Gorica, Słowenia, EU

sticnacom@gmail.com